STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELB: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, Poniedziałek, 11 maja (20:57)

Raport bieżący nr 55/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 maja 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [NWZ] podjęło uchwały o odwołaniu z Rady Nadzorczej Emitenta: Pana Grzegorza Krystka, Pana Krzysztofa Szlaga, Pana Pawła Laskowskiego-Fabisiewicza, Pana Ryszarda Trepczyńskiego, Pana Tomasza Mazurczaka oraz Pana Tomasza Rogala. NWZ nie wskazało przyczyn odwołania powyższych osób.

Równocześnie NWZ powołało, z chwilą podjęcia stosownych uchwał, do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Cezarego Kubackiego, Pana Filipa Dopierała, Pana Jakuba Bentke, Pana Macieja Nowaka, Pana Arkadiusza Pawła Fijałkowskiego, Pana Janusza Zubrzyckiego oraz Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej wraz z niezbędnymi oświadczeniami Emitent przekaże w oddzielnym raporcie bieżącym.

Ponadto Emitent informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 11 maja 2020 r. nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej wyznaczyli funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Filipowi Dopierała oraz Zastępcy Przewodniczącego Panu Cezaremu Kubackiemu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-11Marcin FerdynSyndyk masy upadłości