STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLY: PLAY COMMUNICATIONS S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 1/2020, Wtorek, 12 maja (17:42)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Operating revenue 1,744,503 1,685,869 396,815 392,260
Operating profit 371,632 357,704 84,534 83,229
Profit before income tax 278,553 274,496 63,361 63,868
Net profit 207,760 213,644 47,258 49,710
Total comprehensive income 207,235 214,870 47,139 49,995
Earnings per share (in PLN) (basic) 0.82 0.84 0.19 0.20
Earnings per share (in PLN) (diluted) 0.81 0.84 0.18 0.19
Weighted average number of shares (in thousands) (basic) 254,207 253,953 254,207 253,953
Weighted average number of shares (in thousands) (diluted) 256,207 255,360 256,207 255,360
Net cash provided by operating activities 610,596 533,438 138,890 124,118
Net cash used in investing activities (156,473) (237,855) (35,592) (55,343)
Net cash used in financing activities (122,763) (314,990) (27,924) (73,290)
Net change in cash and cash equivalents 331,360 (19,407) 75,373 (4,516)
Total non-current assets 6,143,506 6,199,209 1,349,539 1,455,726
Total current assets 3,019,920 2,686,432 663,383 630,840
Total assets 9,163,426 8,885,641 2,012,922 2,086,566
Total equity 530,747 321,653 116,589 75,532
Total non-current liabilities 6,598,144 6,754,179 1,449,409 1,586,047
Total current liabilities 2,034,535 1,809,809 446,925 424,987
Total liabilities and equity 9,163,426 8,885,641 2,012,922 2,086,566
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania