STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KOM: Informacje nt. odstąpienia od części umów najmu powierzchni handlowych, Środa, 13 maja (21:15)

Raport bieżący nr 14/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020, w którym zostały przedstawione przewidziane do wdrożenia środki restrukturyzacyjne w ramach wszczętego postępowania sanacyjnego, w tym w postaci odstąpienia od wybranych umów w celu zmniejszenia stałych kosztów związanych z?działalnością operacyjną Emitenta, Zarząd Komputronik S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 13 maja 2020 r. powziął informację o skutecznym odstąpieniu od pakietu umów najmu lokali handlowych, których stroną była Spółka i w których prowadziła sklepy własne, wobec czego łączny udział umów najmu lokali handlowych od których odstąpiono dotychczas w związku z prowadzonym postępowaniem sanacyjnym obejmuje ok. 34% sklepów własnych Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że aktualnie cała sieć handlowa Grupy Komputronik liczy ponadto łącznie 212 sklepów funkcjonujących na podstawie umów agencyjnych i partnerskich.

Odstąpienia od ww. umów zostało dokonane przez Zarządcę sanacyjnego na podstawie postanowień w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od umowy w trybie art. 298 ustawy ? Prawo restrukturyzacyjne, wydanych przez sędziego-komisarza w postępowaniu sanacyjnym Emitenta.

O kolejnych istotnych działaniach podejmowanych w ramach środków restrukturyzacyjnych Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy ? Prawo restrukturyzacyjne.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-13Wojciech BuczkowskiPrezes Zarządu
2020-05-13Patryk Filipiak reprezentujący Zimmerman Filipiak Restruktryzacja S,A.Zarządca