STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AZC: Raport okresowy za I kwartał 2020 roku, Czwartek, 14 maja (11:45)

Zarząd Aztec International S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku.


Podstawa prawna:

5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Cędrowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Plik do pobrania