STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IMC: IMC S.A. Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 1/2020, Czwartek, 14 maja (18:06)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. USDw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Revenue50 560 49 151
Operating profit/(loss)(5 162)(6 361)
Profit/(loss) before income tax(14 829)(8 940)
Net profit/(loss)(14 824)(8 916)
Net cash flow from operating activity19 638 17 333
Net cash flow from investing activity(4 386)(5 406)
Net cash flow from financing activity(3 545)627
Total net cash flow11 707 12 554
Total assets268 222 296 029
Share capital59 59
Total equity98 494 114 039
Non-current liabilities93 322 99 137
Current liabilities76 406 82 853
Weighted average number of shares33 178 000 33 178 000
Profit/(loss) per ordinary share (in USD)(0,45)(0,27)
Book value per share (in USD)2,97 3,43
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania