STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PJP: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych za pierwszy kwartał 2020, Piątek, 15 maja (13:39)

Raport bieżący nr 6/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A. informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2020 oraz raportu okresowego skonsolidowanego za pierwszy kwartał 2020, z dnia 20 maja 2020 r. na dzień 3 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacjibieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania zarównoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z2009 r. Nr 33, poz. 259)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-15 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu
2020-05-15 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu