STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENE: Zawarcie umowy znaczącej, Wtorek, 19 maja (13:18)

Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 19 maja 2020 r. pomiędzy Spółką jako zleceniodawcą oraz Diagnostyka spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie jako zleceniobiorcą została zawarta umowa stałej współpracy dotycząca wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 19 maja 2020 r. do dnia 18 maja 2023 r., tj. na 3 lata, przy czym jeżeli żadna ze Stron nie złoży na co najmniej 3 miesiące przed upływem powyższego okresu oświadczenia o braku woli kontynuacji umowy, umowa zostanie przedłużona na dotychczasowych warunkach na okres dalszych 3 lat. Zgodnie z postanowieniami umowy po tym okresie (po upływie 6 lat) przekształca się ona w umowę na czas nieokreślony.

Z tytułu wykonanych przez zleceniobiorcę usług Spółka będzie zobowiązana do dokonywania zapłaty wynagrodzenia w oparciu o cennik badań laboratoryjnych.

Ostateczna wartość umowy uzależniona będzie od liczby badań laboratoryjnych zleconych w oparciu o umowę i może wynieść około 29.889.478,00 zł netto w okresie 3 lat.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-19Jacek Jakub RozwadowskiPrezes Zarządu