STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENE: Wypowiedzenie umowy znaczącej, Wtorek, 19 maja (13:36)

Raport bieżący nr 5/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 19 maja 2020 r. podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy z dnia 30 czerwca 2016 r. zawartej pomiędzy Spółką jako zleceniodawcą oraz ALAB Laboratoria spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako zleceniobiorcą (dalej: Umowa) z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. O zawarciu Umowy Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 16/2016, natomiast o zawarciu aneksu zmieniającego Umowę ? raportem bieżącym nr 24/2018.

Dnia 19 maja 2020 r. Zarząd Spółki złożył ALAB Laboratoria spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy w wyżej wskazanym trybie, a więc umowa ulegnie rozwiązaniu z końcem dnia 19 sierpnia 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-19Jacek Jakub RozwadowskiPrezes Zarządu