STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ALR: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Banku na nową kadencję , Czwartek, 21 maja (22:21)

Raport bieżący nr 26/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Alior Banku S.A. ("Bank?) informuje, że w dniu 21 maja 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku powołało Radę Nadzorczą Banku na czwartą, czteroletnią kadencję.

Skład Rady Nadzorczej Banku:

­ Pani Aleksandra Agatowska

­ Pan Ernest Bejda

­ Pan Artur Kucharski

­ Pan Mikołaj Handschke

­ Pan Wojciech Myślecki

­ Pan Marek Pietrzak

­ Pan Robert Pusz

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazujemy życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-21Tomasz BiłousWiceprezes Zarządu
2020-05-21Seweryn KowalczykWiceprezes Zarządu

Plik do pobrania