STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ALR: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 21 maja 2020 roku, Czwartek, 21 maja (22:27)

Raport bieżący nr 27/2020

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Alior Banku S.A. ("Bank?) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Alior Banku S.A. zwołanym na dzień 21 maja 2020 roku, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów:

1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie wraz z PZU SFIO Universum, którym przysługiwało 41.658.850 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 60,03% głosów na tym zgromadzeniu i 31,91% w ogólnej liczbie głosów,

2. Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie wraz z Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, któremu przysługiwało 11.650.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 16,79% głosów na tym zgromadzeniu i 8,92% w ogólnej liczbie głosów,

3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 9.467.180 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 13,64% głosów na tym zgromadzeniu i 7,25% w ogólnej liczbie głosów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-21Tomasz BiłousWiceprezes Zarządu
2020-05-21Seweryn KowalczykWiceprezes Zarządu