STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Powzięcie informacji o wypowiedzeniu przez Alior Bank S.A. umów kredytowych zawartych z NEXTBIKE Polska S.A. , Piątek, 22 maja (20:57)

Raport bieżący nr 34/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent?, "Spółka?), informuje, że w dniu 22 maja 2020 roku, na podstawie raportu bieżącego ESPI nr 16/2020 opublikowanego w dniu 22 maja 2020 roku przez spółkę pod firmą NEXTBIKE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("NEXTBIKE?), powziął informację o wypowiedzeniu przez Alior Bank S.A. w całości wszystkich umów kredytowych zawartych z NEXTBIKE ("Umowy Kredytowe?), tj.:

1. Umowy Kredytowej o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym z dnia 10 lipca 2018 roku (z późn. zm.);

2. Umowy Kredytowej o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 20 listopada 2018 roku (z późn. zm.);

3. Umowy Kredytowej o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 22 listopada 2018 roku (z późn. zm.);

4. Umowy Kredytowej o kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności z dnia 21 września 2016 roku (z późn. zm.);

5. Umowy Kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 14 grudnia 2015 roku (z późn. zm.).

W związku z powyższym zdarzeniem Zarząd Spółki informuje o ryzyku skorzystania przez Alior Bank S.A. z zabezpieczeń ustanowionych na należących do Spółki lokalach położonych w Warszawie przy ul. Tamka 16 na wypadek niewywiązania się przez NEXTBIKE z zobowiązań wynikających z Umów Kredytowych.

O powyższych zabezpieczeniach Zarząd Spółki informował między innymi w raporcie rocznym za 2019 rok.

Niezależnie od powyższego, Zarząd Emitenta jednocześnie wskazuje, iż sytuacja finansowa NEXTBIKE ma wpływ na wynik finansowy Emitenta, z uwagi na jej wpływ na wartość akcji NEXTBIKE posiadanych przez Spółkę bezpośrednio oraz certyfikatów inwestycyjnych Larq Growth I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty będących w posiadaniu spółki w 100% zależnej od Emitenta ? LARQ Fund Management sp. z o. o.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-22Anna Krawczyńska-NowakPrezesa ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak
2020-05-22Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz