STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLE: Wznowienie umowy i przeniesienie własności nieruchomości, Piątek, 22 maja (23:36)

Raport bieżący nr 3/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent?, "Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2020 z dnia 13 maja 2020 r. informuje o wznowieniu umowy leasingu z uwagi na wypełnienie przez leasingobiorcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy (dostarczenie wymaganych dokumentów finansowych).

Jednocześnie Zarząd informuje o uregulowaniu przez leasingobiorcę wszystkich pozostałych zobowiązań finansowych wynikających z umowy leasingowej na rzecz administratora zastawu - Praetorium Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej w kwocie 36.444,75 zł.

W związku z powyższym, w dniu dzisiejszym, z uwagi na spełnienie się wszystkich przesłanek zgodnie z postanowieniami umowy leasingu, Emitent wypełnił zobowiązanie wynikające z umowy i przeniósł na rzecz leasingobiorcy własność przedmiotu umowy leasingu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-22Marcin Pawłowski Prezes ZarząduMarcin Pawłowski