STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EMM: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok, Środa, 27 maja (13:00)

Zarząd Spółki Grupa Emmerson S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok 2019.

W raporcie nr 1/2020 Emitent wskazał datę publikacji przedmiotowego raportu na dzień 29 maja 2020 roku. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta zostanie przekazane do publicznej wiadomości w nowym terminie - 31 lipca 2020 roku.

Przyczyną opóźnienia jest sytuacja epidemiologiczna w Polsce powodująca konieczność pracy zdalnej, a tym samym utrudnienia i opóźnienia w procesie sformalizowanego przepływu informacji, istotne zwłaszcza w kontekście przeprowadzenia audytu.

O ewentualnym wcześniejszym przekazaniu raportu rocznego Zarząd poinformuje w formie raportu bieżącego. Daty publikacji raportów kwartalnych w 2020 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Krajewski - Prezes Zarządu