STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WWL: Uchwała ZWZA w sprawie dywidendy, Środa, 27 maja (16:09)

Raport bieżący nr 8/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wawel S.A. informuje, że dnia 27 maja 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 44 992 650,00 zł (słownie złotych: czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt), co stanowi 30,00 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych jest 1.499.755 akcji Emitenta.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż:

- dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 08.06.2020 r.,

- termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16.06.2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-27Dariusz OrłowskiPrezes Zarządu
2020-05-27Wojciech WinkelCzłonek Zarządu