STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENE: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2020, Czwartek, 28 maja (17:15)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów107 669101 35524 49123 583
Koszt własny sprzedaży103 63697 22823 57322 623
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-660-886-150-206
Zysk (strata) brutto-12 390-3 320-2 818-773
Zysk (strata) netto-9 066-3 258-2 062-758
Liczba udziałów/akcji w sztukach23 566 90023 566 90023 566 90023 566 900
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,38-0,14-0,09-0,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 88320 5872 9304 790
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 958-9 429-900-2 194
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-9 111-9 417-2 072-2 191
31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa trwałe363 797374 75379 91587 152
Aktywa obrotowe42 82639 6959 4089 232
Kapitał własny93 083102 30720 44723 792
Zobowiązania długoterminowe213 546218 17246 91050 738
Zobowiązania krótkoterminowe99 99493 97121 96621 854
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)3,954,340,871,01
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów107 570101 29424 46823 569
Koszt własny sprzedaży103 14796 99823 46222 569
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-147-1 040-33-242
Zysk (strata) brutto-12 842-3 399-2 921-791
Zysk (strata) netto-10 035-3 345-2 283-778
Liczba udziałów/akcji w sztukach23 566 90023 566 90023 566 90023 566 900
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,43-0,14-0,10-0,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej13 47320 2623 0654 715
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 985-9 103-907-2 118
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-10 161-10 971-2 311-2 553
31.03.202031.12.201931.03.202031.12.2019
Aktywa trwałe405 113416 08588 99196 764
Aktywa obrotowe31 69429 0306 9626 751
Kapitał własny95 129105 16320 89724 457
Zobowiązania długoterminowe225 568230 12549 55053 517
Zobowiązania krótkoterminowe116 110109 82825 50625 541
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)4,044,460,891,04
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania