STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PJP: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy, Czwartek, 28 maja (22:12)

Raport bieżący nr 7/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki PROJPRZEM MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczącej przeznaczenia zysku za 2019 rok, zgodnie z która Zarząd Spółki postanowił przedstawić Radzie Nadzorczej Spółki w celu jej rekomendacji do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, propozycję w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2019 rok w kwocie 7.080 tys. zł na wypłatę dywidendy w kwocie 3.589.629,60 zł, tj. 0,60 zł na akcję, w pozostałej zaś części zysku na kapitał zapasowy Spółki.

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-28 Piotr Szczeblewski Prezes Zarządu
2020-05-28 Dariusz Szczechowski Wiceprezes Zarządu