STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AZC: Projekty uchwał na NWZ na dzień 30.06.2020 r., Piątek, 29 maja (12:00)

Zarząd Spółki AZTEC International S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Cędrowski - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Plik do pobrania