STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENG: Opinia Rady Nadzorczej Energa SA ws. pokrycia straty netto za 2019 rok z kapitału zapasowego, Poniedziałek, 1 czerwca (17:39)

Raport bieżący nr 49/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 1 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2019 rok. Zgodnie z informacjami przekazanymi raportem bieżącym nr 47/2020 z dnia 28 maja 2020 roku Zarząd podjął decyzję, iż zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Energa SA pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 374 000 000 zł z kapitału zapasowego.

Rekomendacja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu, które podejmie ostateczną decyzję w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za 2019 rok.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-01Marek KasickiWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
2020-06-01Dominik WadeckiWiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych