STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LTS: Zgoda Rady Nadzorczej na inwestycję w projekt Polimery Police, Środa, 3 czerwca (23:45)

Raport bieżący nr 13/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 31 maja 2020 roku, Zarząd Grupy LOTOS S.A. (?Spółka?) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w głosowaniach zakończonych w dniu 3 czerwca 2020 roku:

1) wyraziła zgodę na realizację inwestycji w ramach projektu Polimery Police, w tym na zawarcie umów wchodzących w skład dokumentacji transakcyjnej opisanych w raporcie bieżącym nr 12/2020 (tj. umowy inwestycyjnej, umowy pożyczki oraz umowy akcjonariuszy) oraz

2) pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na objęcie przez Grupę LOTOS S.A. akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach.

Zgoda, o której mowa w pkt. 1) powyżej oznacza spełnienie jednego z warunków wejścia w życie zasadniczych postanowień umowy inwestycyjnej i w konsekwencji pozostałych umów (akcjonariuszy

i pożyczki).

Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR ? informacje poufne

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-03Paweł Jan MajewskiPrezes Zarządu
2020-06-03Marian KrzemińskiWiceprezes Zarządu