STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ALR: Informacje niefinansowe, Środa, 24 czerwca (15:48)

Raport bieżący nr 34/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Alior Banku S.A. ("Bank?) informuje, że sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za rok 2019 zawierające dane dotyczące Banku oraz grupy kapitałowej Banku, opublikowane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., jako jednostkę dominującą wyższego szczebla, zostało zamieszczone na stronie internetowej Banku pod adresem www.aliorbank.pl, w zakładce "Relacje Inwestorskie? w sekcji "Sprawozdania niefinansowe?.

Podstawa prawna: § 5 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-24Tomasz BiłousWiceprezes Zarządu
2020-06-24Marek SzcześniakWiceprezes Zarządu