STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Wygaśnięcie porozumienia akcjonariuszy ? umowy inwestycyjnej w przedmiocie określenia zasad wspólnej polityki wobec spółki BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Czwartek, 25 czerwca (18:30)

Raport bieżący nr 36/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent?, "Spółka?), w nawiązaniu do raportów bieżących nr: 13/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 roku, 15/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku, 16/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku oraz 31/2020 z dnia 6 maja 2020 roku, w których informował o zawarciu przez akcjonariuszy spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("BRAND 24"), w tym m.in. LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie ("LARQ FIZ"), porozumienia ? umowy inwestycyjnej w przedmiocie określenia zasad wspólnej polityki wobec BRAND 24 ("Porozumienie") oraz poszczególnych etapach realizacji postanowień Porozumienia, informuje, że Porozumienie wygasa z dniem 25 czerwca 2020 roku.

Porozumienie zostało zawarte na czas oznaczony ? do piątego dnia roboczego przypadającego od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego BRAND 24 dokonanego w wykonaniu Porozumienia. Podwyższenie kapitału zakładowego BRAND 24, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostało zarejestrowane w dniu 18 czerwca 2020 roku.

Zarząd Emitenta jednocześnie wskazuje, iż sytuacja finansowa BRAND 24 ma wpływ na wynik finansowy Emitenta, z uwagi na jej wpływ na wartość certyfikatów inwestycyjnych LARQ FIZ będących w posiadaniu spółki w 100% zależnej od Emitenta ? LARQ Fund Management sp. z o.o.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-25Anna Krawczyńska-NowakPrezes ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak
2020-06-25Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz