STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SCS: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stem Cells Spin S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r., Wtorek, 30 czerwca (14:09)

Raport bieżący nr 3/2020

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Spółka Stem Cells Spin S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 r.:

Nazwa podmiotu: Dr Marek Cegielski sp. z o.o.

Liczba głosów: 1 800 000

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 5,73 %

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 4,18 %

Nazwa podmiotu: Medcervin Sp. z o.o.

Liczba głosów: 28 400 000

Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 90,36 %

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 65,99 %


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-06-30Paweł PałczyńskiPrezes Zarządu