STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej., Środa, 1 lipca (20:09)

Raport bieżący nr 37/2020

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent?, "Spółka?) informuje, iż w dniu 7 kwietnia 2020 roku, Spółka otrzymała od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych ("Fundusze?) na podstawie 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o przekroczeniu przez Fundusze progu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które to zawiadomienie nie zostało uprzednio przekazane do wiadomości publicznej.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Spółka jednocześnie wskazuje, że ostatnie zawiadomienie przekazane Spółce przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dotyczące liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki posiadanych przez Fundusze opublikowane zostało raportem bieżącym nr 32/2020 z dnia 7 maja 2020 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-01Anna Krawczyńska-NowakPrezes ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak
2020-07-01Marek MoszkowiczCzłonek ZarząduMarek Moszkowicz

Plik do pobrania