STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CWA: Publikacja Dokumentu Informacyjnego w związku z emisją akcji serii B, Piątek, 31 lipca (17:30)

Raport bieżący nr 39/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Hub4Fintech S.A. ("Spółka?) informuje, że na stronie internetowej Spółki, tj. www.hub4fintech.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie", w dniu dzisiejszym został opublikowany Dokument Informacyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 9.000.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-31Mirosław JanuszewskiPrezes ZarząduMirosław Januszewski