STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CFS: Aktualizacja informacji na temat wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki, Piątek, 31 lipca (17:33)

Raport bieżący nr 24/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?), w nawiązaniu

do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 17 marca 2020 r., raportu bieżącego nr 18/2020 z dnia

26 maja 2020 r., raportu bieżącego nr 20/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. oraz raportu bieżącego

nr 22/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., przekazuje aktualizację informacji o wpływie epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki i jej wyniki finansowe.

W dniu dzisiejszym, Spółka uzyskała informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem, w oparciu o art. 15gg ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374). Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 233.708,10 zł.

Ewentualne nowe uwarunkowania, które w ocenie Zarządu będą mogły istotnie wpływać

na sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki będą komunikowane w formie odrębnych raportów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-31Piotr Szynalski Prezes Zarządu
2020-07-31Katarzyna Krajewska-Seta Prokurent