STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

Wybierz dywidendę za rok
* dywidenda zostanie pomniejszona o należny zryczałtowany podatek
** należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji
UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa** Data wypłaty Data WZA Uwagi
ACG (ACAUTOGAZ) 2,50 2018-08-24 2018-09-14 2018-05-25 projekt uchwały WZA
ACK (ACKERMAN) 1,80 2018-04-16 2018-04-18 2018-04-09 wypłata dywidendy z kapitału zapasowego
AML (ALUMETAL) 2,92 2018-06-07 2018-08-29 2018-05-23 projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 45.200.119,56 zł = 40.102.179,07 zł tj. caly zysk za 2017 r. + 5.097.940,49 zł z kapitału zapasowego
AMC (AMICA) 3,00 rekomendacja zarządu i RN
APT (APATOR) 1,20 2018-06-11 2018-06-25 2018-05-28 projekt uchwały WZA; na poczet dywidendy z zysku za 2017 rok została wypłacona w grudniu 2017 roku zaliczka w wys. 0,35 zł brutto na akcję (ustalenie prawa do zaliczki na poczet dywidendy - 15.12.2017 r., wypłata - 15.12.2017 r.; do wypłaty pozostanie 0,85 zł na akcję
APN (APLISENS) 0,28 rekomendacja zarządu
AQU (AQUABB) 0,70 2018-06-22 2018-07-03 2018-06-12 projekt uchwały WZA
ARH (ARCHICOM) 1,65 2018-06-05 2018-06-19 2018-05-30 projekt uchwały WZA; na poczet dywidendy wypłacono w 2017 r. 5.377.248,24 zł, tj. 0,21 zł na akcję; do wypłaty w 2018 r. pozostanie 36.872.559,36 zł, tj. 1,44 zł na 1 akcję
ATC (ARCTIC) 0,20 rekomendacja zarządu i RN; wypłata dywidendy z kapitału rezerwowego
ASB (ASBIS) 0,06 2018-05-17 2018-06-12 2018-05-08 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w USD
ABS (ASSECOBS) 1,30 2018-05-15 2018-06-05 2018-04-23
ACP (ASSECOPOL) 3,01 2018-05-21 2018-06-07 2018-04-25 łączna kwota dywidendy 249.830.912,03 zł = 175.565.652,78 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 74.265.259,25 zł zł z kapitału zapasowego
ASE (ASSECOSEE) 0,52 2018-06-29 2018-07-12 2018-04-24 łączna kwota dywidendy 26.985.010,52 zł = 18.244.510,05 zł z zysku za 2017 r. + 8.740.500,47 zł z kapitału rezerwowego
1AT (ATAL) 3,54 rekomendacja zarządu
ATD (ATENDE) 0,22 2018-06-22 2018-07-10 2018-05-23 projekt uchwały WZA; łaczna kwota dywidendy 7.995.535,68 zł = 7.570.445,95 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 425.089,73 zł z kapitału zapasowego
ATG (ATMGRUPA) 0,22 2018-06-07 2018-06-15 2018-05-25 projekt uchwaly WZA; łączna kwota dywidendy 18.546.000,00 zł = 14.273.000,00 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 4.273.000,00 zł z zysku bieżącego
BAH (BAHOLDING) 0,92 2018-05-17 2018-05-29 2018-08-17 2018-05-08 wypłata dywidendy w dwóch równych transzach, po 0,46 zł na akcję
BOW (BOWIM) 0,10 2018-06-18 2018-07-05 2018-05-24 projekt uchwaly WZA
BSC (BSCDRUK) 1,00 rekomendacja zarządu
BDX (BUDIMEX) 17,61 2018-05-28 2018-06-07 2018-05-17
BZW (BZWBK) 3,10 2018-05-30 2018-06-14 2018-05-16 dywidenda zostanie wypłacona z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016; w dywidendzie wypłacanej z zysku osiągniętego w 2016 r. nie uczestniczą akcje banku serii M
CSR (CASPAR) 1,05 rekomendacja zarządu i RN
CCS (CCS) 0,09 2018-05-21 2018-05-29 2018-05-11
CDL (CDRL) 1,00 2018-05-16 2018-06-01 2018-05-09
CEZ (CEZ) 33,00 2018-06-22 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK
COG (COGNOR) 0,10 2018-03-27 2018-04-04 2018-03-22
DCR (DECORA) 0,90 2018-05-10 2018-05-24 2018-04-24
DEK (DEKPOL) 1,18 2018-08-20 2018-08-28 2018-05-28 projekt uchwały WZA
DGA (DGA) 0,50 2018-06-15 2018-07-04 2018-05-29 projekt uchwały WZA
DOM (DOMDEV) 7,60 2018-06-26 2018-07-04 2018-06-07 rekomendacja zarządu i RN; łączna kwota dywidendy 189.760.007,20 zł = 186.112.545,02 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 3.647.462,18 zł z kapitału zapasowego
ECH (ECHO) 0,50 2018-05-04 2018-05-11 2018-04-25
ELB (ELBUDOWA) 10,50 2018-07-20 2018-08-03 2018-10-19 2018-04-26 wypłata nastąpi w dwóch równych ratach, po 5,25 zł na akcję
ENT (ENTER) 0,55 2018-05-30 2018-06-08 2018-05-23 projekt uchwały WZA
ERB (ERBUD) 1,10 2018-06-05 2018-06-19 2018-05-18 projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 14.093.044,90 zł = 12.539.246,93 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 1.553.797,97 zł z kapitału zapasowego
ESS (ESSYSTEM) 0,35 2018-06-29 2018-07-12 2018-05-17 łączna kwota dywidendy 15.002.272,95 zł = 1.609.558,1 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 13.392.714,83 zł z kapitału zapasowego
EUR (EUROCASH) 0,73 2018-05-16 2018-06-06 2018-04-25 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
ETL (EUROTEL) 2,20 2018-06-14 2018-06-30 2018-05-24 projekt uchwały WZA
GPR (GPRE) 0,07 2018-06-28 2018-04-26 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro; dywidenda 0,07 euro na akcję zwykłą, natomiast w przypadku wykonania maksymalnego dodatkowego upoważnienia do emisji - 0,02 euro na akcję zwykłą
GPW (GPW) 2,20 rekomendacja zarządu i RN
GTC (GTC) 0,33 2018-05-25 2018-06-14 2018-05-17
BHW (HANDLOWY) 4,11 2018-06-18 2018-06-25 rekomendacja zarządu i RN
HDR (HYDROTOR) 2,00 2018-08-14 2018-09-06 rekomendacja zarządu i RN
IFI (IFIRMA) 0,13 2018-05-30 2018-06-13 2018-04-24 spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,03 zł na akcję; ustalenie prawa do zaliczki - 2 marca 2018 r., wypłata zaliczki - 9 marca 2018 r.
IIA (IIAAV) 0,07 2018-05-16 2018-05-17 2018-05-11 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
IMC (IMCOMPANY) 0,05 2018-09-20 2018-09-27 dywidenda na akcję została podana w euro; zgodę na wypłatę dywidendy w tej wysokości wyraziła już rada nadzorcza IMC; wypłata śródrocznej dywidendy nie wymaga wcześniejszej zgody walnego zgromadzenia
GKI (IMMOBILE) 0,07 rekomendacja zarządu
IMS (IMS) 0,20 rekomendacja zarządu
IND (INDYKPOL) 0,80 2018-08-16 2018-08-31 2018-05-29 projekt uchwały WZA
ING (INGBSK) 3,20 2018-04-25 2018-05-10 2018-04-05
INP (INPRO) 0,25 rekomendacja zarządu
INK (INSTALKRK) 0,30 2018-07-23 2018-08-09 2018-05-19 projekt uchwały WZA
CAR (INTERCARS) 0,71 2018-06-29 2018-07-13 2018-06-21 projekt uchwały WZA
IZS (IZOSTAL) 0,09 2018-07-23 2018-08-09 2018-04-25
JHM (JHMDEV) 0,03 2018-07-31 2018-09-30 2018-05-11
KTY (KETY) 24,00 2018-06-26 2018-07-10 2018-09-26 2018-04-24 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: 10 lipca 2018 r. 6,72 zł na akcję (łącznie 63.985.824,00 zł) i 26 września 2018 r. 17,28 zł na akcję (łącznie 164.534. 976,00 zł)
KGL (KGL) 0,21 rekomendacja zarządu
KGN (KOGENERA) 2,70 rekomendacja zarządu
KRK (KRKA) 2,90 2018-07-05 projekt uchwały WZA; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
KRU (KRUK) 5,00 2018-04-25 2018-04-27 2018-04-18 łączna kwota dywidendy 94.039.500,00 zł = 29.514.356,00 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 64.525.144,00 zł z kapitału zapasowego
KSW (KRUSZWICA) 1,33 rekomendacja zarządu i RN
LCC (LCCORP) 0,24 rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 107.413.994,64 zł = 100.909.315,22 zł, tj. cały zysk za 2017 r. + 6.504.679,42 zł z kapitału zapasowego
LEN (LENA) 0,30 2018-06-11 2018-06-26 2018-05-18 projekt uchwały WZA
LTX (LENTEX) 0,55 2018-07-06 2018-07-23 2018-05-23 projekt uchwały WZA
LKD (LOKUM) 0,84 2018-05-02 2018-05-11 2018-04-24 łaczna kwota dywidendy = 3.275,00 zł z zysku za 2017 r. + 15.116.725,00 zł z kapitału zapasowego
LPP (LPP) 40,00 2018-08-24 2018-09-14 2018-05-25 projekt uchwały WZA
MLB (MAKOLAB) 0,02 rekomendacja zarządu
MPH (MASTERPHA) 0,26 rekomendacja zarządu
MBK (MBANK) 5,15 2018-05-24 2018-06-07 2018-04-12
MNC (MENNICA) 1,00 2018-05-22 2018-05-29 2018-05-14
MFO (MFO) 0,63 2018-06-21 2018-07-12 2018-05-21 projekt uchwały WZA
MOL (MOL) 127,50 2018-05-02 2018-05-16 2018-04-12 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF)
MWT (MWTRADE) 0,46 2018-06-12 2018-06-28 2018-04-26
NEU (NEUCA) 6,40 2018-06-07 2018-06-20 2018-05-24 projekt uchwały WZA
ODL (ODLEWNIE) 0,25 2018-06-14 2018-07-02 2018-05-07
ORB (ORBIS) 1,60 2018-07-17 2018-08-03 rekomendacja zarządu
PCX (PCCEXOL) 0,09 2018-04-30 2018-05-10 2018-04-20
PCR (PCCROKITA) 8,31 2018-04-16 2018-05-08 2018-04-06
PEO (PEKAO) 7,90 2018-07-06 2018-07-20 rekomendacja zarządu i RN
PEM (PEMANAGER) - rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy = 7.660.580,69 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 2.339.419,31 zł z kapitału zapasowego
PKN (PKNORLEN) 3,00 2018-07-20 2018-08-03 propozycja zarządu
PKO (PKOBP) 0,55 2018-08-08 2018-08-22 2018-05-18 projekt uchwały WZA
PLX (PLASTBOX) 0,09 rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy = 3.407.132,09 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 367.561,06 zł z kapitału zapasowego
PLY (PLAY) 2,57 2018-05-02 2018-05-10 wypłata dywidendy okresowej
PLW (PLAYWAY) 2,38 rekomendacja zarządu
PJP (PROJPRZEM) 1,00 2018-08-28 2018-09-12 2018-05-29 projekt uchwały WZA
ZAP (PULAWY) 5,94 2018-06-13 2018-06-27 rekomendacja zarządu
RAF (RAFAMET) 0,24 wstępna deklaracja
RWL (RAWLPLUG) 0,33 2018-08-08 2018-08-24 rekomendacja zarządu
RBS (ROBINSON) 0,08 2018-06-26 2018-07-13 2018-03-27
ROB (ROBYG) 0,30 2018-05-07 2018-05-14 2018-04-25
RPC (ROPCZYCE) 1,10 rekomendacja zarządu i RN
SAN (SANTANDER) 0,06 2018-04-27 2018-05-02 propozycja spółki; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
SEK (SEKO) 0,45 2018-06-12 2018-06-26 2018-04-17
SME (SIMPLE) 0,22 2018-06-01 2018-08-17 2018-11-09 2018-05-22 projekt uchwały WZA; wypłata dywidendy w dwóch transzach: I transza 0,14 zł na akcję - 17.08.2018 r.; II transza 0,08 zł na akcję - 9.11.2018 r.
SKA (SNIEZKA) 2,00 2018-05-25 rekomendacja zarządu
SON (SONEL) 0,10 2018-06-29 2018-07-16 2018-05-14
SPH (SOPHARMA) 0,11 2018-06-15 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w lewach (BGN); łączna kwota dywidendy 43.010.955,52 BGN = 42.237.884,12 BGN z zysku za 2017 r. + 773.071,40 BGN z zysków niepodzielonych
STX (STALEXP) 0,29 2018-04-18 2018-05-18 2018-04-04
STP (STALPROD) 3,00 rekomendacja zarządu
STF (STALPROFI) 0,18 2018-08-16 2018-09-05 2018-05-17 projekt uchwały WZA
TLX (TALEX) 1,20 2018-06-25 2018-07-03 2018-10-02 2018-05-11 wypłata dywidendy w dwóch równych transzach, po 0,60 zł na akcję
TLV (TELIANI) 0,03 2018-05-21 2018-06-29 2018-04-25
ULM (ULMA) 3,81 2018-05-10 2018-05-17 2018-04-27 łączna kwota dywidendy 20.023.957,92 zł = 18.350.994,77 zł, tj. cały zysk za 2017 r. + 1.672.963,15 zł z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
U2K (UNIMA) 0,12 rekomendacja zarządu; dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
UNT (UNIMOT) 1,70 2018-06-05 2018-06-19 2018-05-17 projekt uchwały WZA
VTG (VANTAGE) 0,13 2018-03-22 2018-03-26 2018-03-22 dywidenda nadzwyczajna zostanie wypłacona z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
VIN (VINDEXUS) 0,25 rekomendacja zarządu
VOX (VOXEL) 1,00 2018-05-28 2018-06-07 2018-05-17
WAX (WADEX) 0,35 2018-06-07 2018-06-21 2018-05-30 projekt uchwały WZA
WDB (WDBBU) 0,10 2018-06-04 2018-06-20 2018-05-25 projekt uchwały WZA
WLT (WIELTON) 0,25 2018-05-30 2018-06-20 2018-08-29 2018-04-26 wypłata dywidendy w dwóch transzach: I transza 0,10 zł na akcję - 20.06.2018 r.; II transza 0,15 zł na akcję - 29.08.2018 r.
WPL (WIRTUALNA) 0,96 2018-07-10 2018-07-20 2018-04-25 łączna kwota dywidendy 27.779.732,16 zł = 7.575.694,46 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 20.204.037,70 zł z zysków z lat ubiegłych
WTN (WITTCHEN) 0,84 2018-05-23 2018-05-30 2018-05-14
ZWC (ZYWIEC) 26,00 2018-04-23 2018-05-10 2018-04-12 łaczna kwota dywidendy 267.054.762 zł = 256.814.909,50 zł tj. część zysku za 2016 r. + 10.239.852,50 zł tj. cały fundusz rezerwowy; na podst. uchwały z dn. 3 października 2017 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 112.984.707,00 zł (11,00 zł na akcję) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016; ustalenie prawa do dywidendy 22.11.2017 r.; wypłata dywidendy 29.11.2017 r.; do wypłaty pozostanie 15,00 zł na akcję