STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

Wybierz dywidendę za rok
* dywidenda zostanie pomniejszona o należny zryczałtowany podatek
** należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji
UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa** Data wypłaty Data WZA Uwagi
AHL (AATHOLD) 0,40 rekomendacja zarządu
AML (ALUMETAL) 2,92 2017-05-24 2017-06-07 2017-05-16
AMB (AMBRA) 0,52 2016-10-20 2016-11-03 2016-10-11 rok obrotowy 2015/2016 trwa od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
APT (APATOR) 1,05 2017-06-12 rekomendacja zarządu; na poczet dywidendy z zysku za 2016 rok wypłacona została w grudniu 2016 roku zaliczka w wysokości 0,35 zł (ustalenie prawa do zaliczki - 30 listopada 2016 r., wypłata zaliczki - 7 grudnia 2016 r.). Pozostała deklarowana kwota dywidendy, w wysokości 0,70 zł brutto na 1 akcję, zostanie wypłacona po jej zatwierdzeniu przez ZWZA, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r.
AQU (AQUABB) 0,87 rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 11.298.686,52 zł = 9.350.637,12 zł z zysku za 2016 r. + 1948049,40 zł z kapitału rezerwowego
ASM (ASMGROUP) 0,06 2017-06-30 2017-09-29 rekomendacja zarządu
ABS (ASSECOBS) 1,27 2017-05-12 2017-06-01 2017-04-20
ACP (ASSECOPOL) 3,01 2017-05-16 2017-06-01 2017-04-25
ASE (ASSECOSEE) 0,48 2017-06-30 2017-07-14 2017-03-30 łączna kwota dywidendy 24.909.240,48 zł = 17.543,54 zł z zysku za 2016 r. + 24.891.696,94 zł z kapitału rezerwowego
ACS (ASSECOSLO) 1,08 2017-04-05 2017-04-28 2017-03-29 łączna kwota dywidendy 23.068.800 euro = 10.155.164,90 euro tj. cały zysk za 2016 r. + 3.709.133,31 euro z niepodzielnonych zysków z 2009 r. + 2.306.908,13 euro z niepodzielnonych zysków z 2010 r. + 2.424.247,98 euro z niepodzielnonych zysków za 2012 r. + 4.473.345,68 euro z niepodzielnonych zysków z 2013 r.; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
1AT (ATAL) 1,68 2017-05-02 2017-05-18 2017-04-24
ATG (ATMGRUPA) 0,22 2017-05-26 2017-06-02 2017-05-18 łaczna kwota dywidendy 18.546.000 zł = 16.662.000 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 1.884.000 zł z zysków zatrzymanych
BFC (BIOFACTOR) 0,11 propozycja zarządu
BOW (BOWIM) 0,10 2017-05-19 2017-06-07 2017-05-08
BSC (BSCDRUK) 0,63 rekomendacja zarządu
BDX (BUDIMEX) 14,99 2017-05-19 2017-06-05 2017-05-11 łączna kwota dywidendy 382.696.169,02 zł = 381.916.051,20 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 780.117,82 zł z kapitału zapasowego
BZW (BZWBK) 5,40 2017-05-31 2017-06-14 2017-05-17 dywidenda zostanie wypłacona z niepodzielonego zysku z 2014 i 2015 r.
CCC (CCC) 2,59 2017-09-07 2017-09-21 2017-06-08 projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 101.434.760,00 zł = 58.483.445,46 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 42.951.314,54 zł z kapitału zapasowego
CCS (CCS) 0,11 rekomendacja zarządu i RN
CDR (CDPROJEKT) 1,05 2017-05-30 2017-06-13 rekomendacja zarządu
CDL (CDRL) 1,20 2017-05-17 2017-06-01 2017-05-09
CEZ (CEZ) 33,00 rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK
CMR (COMARCH) 1,50 rekomendacja zarządu i RN
CPS (CYFRPLSAT) 0,32 2017-07-20 2017-08-03 rekomendacja zarządu
DBC (DEBICA) 2,35 rekomendacja zarządu i RN
DCR (DECORA) 0,85 rekomendacja zarządu
DKR (DEKTRA) 1,05 2017-06-30 2017-08-11 2017-06-09 projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 1.159.200 zł = 1.155.850,20 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 3.349,80 zł z zysku za lata poprzednie
DEL (DELKO) 0,35 2017-07-14 2017-08-02 rekomendacja zarządu i RN
DOM (DOMDEV) 5,05 2017-06-26 2017-07-04 2017-05-25 rekomendacja zarządu i RN
ELB (ELBUDOWA) 6,00 rekomendacja zarządu i RN
ELT (ELEKTROTI) 0,35 rekomendacja zarządu
ENA (ENEA) - rekomendacja zarządu i RN
ERG (ERG) 1,25 2017-04-07 2017-04-24 2017-03-30
EUR (EUROCASH) 0,73 2017-05-16 2017-06-06 2017-04-25
ETX (EUROTAX) 0,62 2017-06-14 2017-06-29 2017-06-05 projekt uchwały WZA
ETL (EUROTEL) 1,90 2017-06-15 2017-06-30 2017-05-17
GEU (EXOUPOS) 0,51 2017-04-12 2017-04-27 2017-04-05
FSG (FASING) 0,80 2017-08-07 2017-08-17 rekomendacja zarządu i RN
FTE (FORTE SA) 0,20 2017-05-25 2017-06-09 2017-05-17
GPW (GPW) 2,15 rekomendacja zarządu i RN
GRN (GRODNO) 0,17 2016-11-02 2016-11-18 2016-09-28 rok obrotowy 2015/2016 trwa od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.
GTC (GTC) 0,27 2017-05-26 2017-06-12 2017-05-16
GWR (GWARANT) 0,40 2017-06-30 2017-07-14 2017-06-12 projekt uchwały WZA
BHW (HANDLOWY) 4,53 2017-07-03 2017-07-20 rekomendacja zarządu i RN
IMS (IMS) 0,12 rekomendacja zarządu
INP (INPRO) 0,25 2017-06-13 2017-06-27 rekomendacja zarządu i RN
INK (INSTALKRK) 0,25 2017-07-21 2017-08-09 rekomendacja zarządu
IZS (IZOSTAL) 0,07 2017-08-16 2017-09-01 2017-05-18
K2I (K2INTERNT) 1,00 2017-08-16 2017-11-10 propozycja zarządu; dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
KER (KERNEL) 0,25 2017-04-20 2017-04-27 2016-12-12 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w dolarach
KTY (KETY) 23,50 2017-08-24 2017-09-07 2017-11-23 2017-05-31 projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 223.014.530,00 zł = 176.333.398,14 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 46.681.131,86 zł z kapitału zapasowego
KGH (KGHM) 1,00 2017-07-14 2017-08-17 2017-11-16 2017-06-21 projekt uchwały WZA; dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
KGL (KGL) 0,19 rekomendacja zarządu
KPL (KINOPOL) 1,13 rekomendacja zarządu; łaczna kwota dywidendy 22.398.186,52 zł = 18.098.006,66 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 4.300.179,86 zł z zysków z lat poprzednich
KGN (KOGENERA) 6,58 2017-07-20 2017-08-09 2017-04-20
KRU (KRUK) 2,00 2017-06-29 2017-07-05 2017-05-15 łaczna kwota dywidendy 37.488.432 zł = 4.212.086,30 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 33.276.345,70 zł z kapitału zapasowego
KSW (KRUSZWICA) 11,08 2017-07-21 2017-08-08 2017-06-07 projekt uchwały WZA; na poczet dywidendy z zysku za 2016 rok wypłacona została w grudniu 2016 roku zaliczka w łącznej wysokości 199.986.456,30 zł z kapitału zapasowego, tj. 8,70 zł na akcję (WZA 28.10.2016 r.; ustalenie prawa do zaliczki - 2 grudnia 2016 r., wypłata zaliczki - 9 grudnia 2016 r.); do wypłaty pozostanie 2,38 zł na akcję
LCC (LCCORP) 0,07 2017-07-25 2017-08-08 2017-05-10 łączna kwota dywidendy 31.329.081,77 zł = 31.217.938,75 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 111.143,02 zł z kapitału zapasowego
LEN (LENA) 0,30 rekomendacja zarządu
LTX (LENTEX) 0,50 2017-07-07 2017-07-23 rekomendacja zarządu
LKD (LOKUM) 0,78 2017-06-20 2017-07-05 2017-06-12 projekt uchwały WZA; łaczna kwota dywidendy 14.040.000,00 zł - zostanie wypłacona z zysku za 2016 r. oraz z kapitału zapasowego
LTS (LOTOS) 1,00 2017-09-12 2017-09-29 rekomendacja zarządu
LPP (LPP) 36,00 2017-09-04 2017-09-20 rekomendacja zarządu i RN
LUG (LUG) 0,14 2017-09-14 2017-09-21 łączna kwota dywidendy 1.007.799,80 zł = 783.689,12 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 224.110,68 zł z zysku netto zatrzymanego z lat poprzednich
MAK (MAKARONPL) 0,25 rekomendacja zarządu
MLB (MAKOLAB) 0,06 rekomendacja zarządu
MCL (MCLOGIC) 3,25 2017-04-12 2017-05-05 2017-03-20
MEG (MEGARON) 1,42 2017-06-21 2017-07-05 2017-06-13 projekt uchwały WZA; spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za 2016 r.; łączna wys. wypłaconej zaliczki wyniosła 1.161.000,00 zł, co daje 0,43 zł na akcję; ustalenie prawa do dywidendy 9 stycznia 2017 r.; wypłata 16 stycznia 2017 r.; do wypłaty pozostąło 0,99 zł na akcję
MNC (MENNICA) 0,70 2017-05-19 2017-05-26 2017-04-26
MRC (MERCATOR) 0,13 rekomendacja zarządu
MOL (MOL) 625,00 2017-04-13 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF)
MWT (MWTRADE) 0,75 2017-04-20 2017-05-09 2017-04-10
NET (NETIA) 0,25 rekomendacja zarządu
NEU (NEUCA) 5,75 rekomendacja zarządu
NWG (NEWAG) 0,70 2017-06-06 projekt uchwały WZA
CNG (NOWAGALA) 0,10 2017-05-31 2017-06-14 2017-05-10 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
ODL (ODLEWNIE) 0,20 2017-06-30 2017-07-14 2017-05-04
OEG (OLYMPIC) 0,10 2017-05-08 2017-05-09 2017-04-20 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
OPN (OPONEO.PL) 0,20 2017-07-03 2017-07-20 2017-06-14 projekt uchwały WZA
OPM (OPTEAM) 1,71 2017-05-25 2017-06-09 2017-05-25 projekt uchwały WZA; 28.12.2016 r. spółka wypłaciła zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy w łącznej kwocie 12 482 428,86 zł, tj. 1,71 zł na akcję. W związku z tym spółka nie jest zobowiązana do wypłaty dodatkowych kwot na rzecz akcjonariuszy z tytułu dywidendy uchwalonej przez ZWZA za 2016 r.
ORB (ORBIS) - 2017-07-18 2017-08-03 rekomendacja zarządu
BKM (PBKM) 1,80 2017-05-23 2017-06-30 2017-05-15
PCR (PCCROKITA) 7,56 2017-04-12 2017-04-28 2017-04-04
PCM (PCM) 2,36 2017-07-06 2017-07-21 rekomendacja zarządu i RN
PEO (PEKAO) 8,68 2017-06-21 2017-07-06 2017-04-19
PSW (PGSSOFT) 0,52 2017-06-29 2017-07-17 rekomendacja zarządu; w związku z tym, że w 2016 r. została wypłacona zaliczka na poczet dywidendy za rok 2016 w wys. 0,10 zł na akcję, do wypłaty pozostanie 0,33 zł na akcję
PHN (PHN) 0,26 2017-08-16 2017-08-31 rekomendacja zarządu
PKN (PKNORLEN) 3,00 2017-07-14 2017-08-04 rekomendacja zarządu
PCE (POLICE) - rekomendacja zarządu
ZAP (PULAWY) 6,20 2017-06-12 2017-06-30 2017-06-01 projekt uchwały WZA
PWM (PWRMEDIA) 0,08 rekomendacja zarządu; spółka wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,02 zł na akcję (łacznie 128.000 zł); ustalenie prawa do zaliczki - 21 kwietnia 2017 r., wypłata zaliczki - 28 kwietnia 2017 r.
RAF (RAFAMET) 0,30 2017-08-16 2017-08-30 2017-11-30 rekomendacja zarządu; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach
RBS (ROBINSON) 0,05 2017-06-30 2017-07-17 2017-03-31
ROB (ROBYG) 0,27 rekomendacja zarządu i RN
RON (RONSON) 0,09 2017-03-17 2017-03-23 2017-03-01 WZA spółki zadecydowało o przeznaczeniu zysku za pierwsze trzy kwartały 2016 r. oraz części kapitału zapasowego w łącznej kwocie 14.760.974 zł na wypłatę zaliczki dywidendowej (na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016)
RPC (ROPCZYCE) 1,00 2017-04-20 2017-04-25 2017-04-12
SEK (SEKO) 0,31 2017-06-12 2017-07-03 rekomendacja zarządu
SME (SIMPLE) 0,05 2017-08-01 2017-08-31 2017-11-30 rekomendacja zarządu i RN; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach
SKA (SNIEZKA) 3,20 2017-06-19 2017-07-03 2017-06-01 projekt uchwały WZA
SON (SONEL) 0,25 rekomendacja zarządu i RN
STX (STALEXP) 0,18 rekomendacja zarządu
STF (STALPROFI) 0,10 2017-09-05 2017-09-26 rekomendacja zarządu
TNX (TALANX) 1,35 rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
TLX (TALEX) 1,10 2017-05-22 2017-06-06 2017-10-03 2017-04-26 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach, po 0,55 zł na akcję
TAR (TARCZYNSKI) 0,65 2017-05-31 2017-06-14 2017-04-28
ULM (ULMA) 5,40 2017-05-05 2017-05-18 2017-04-21 łączna kwota dywidendy 28.380.412,80 zł = 10.711.612,37 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 17.668.800,43 zł z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
UNI (UNIBEP) 0,20 2017-06-22 2017-07-07 rekomendacja zarządu; z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 wyłączonych zostało 1 mln akcji własnych spółki nabytych w dniu 7 lutego 2017 r.
U2K (UNIMA) 0,18 rekomendacja zarządu
VGO (VIGOSYS) 8,24 2017-05-31 2017-06-14 rekomendacja zarządu i RN
VOT (VOTUM) 0,67 2017-07-10 2017-07-25 2017-10-25 rekomendacja zarządu; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: I rata w wys. 0,33 zł na akcję ? 25 lipca 2017 r.; II rata dywidendy w wys. 0,34 zł na akcję ? 25 października 2017 r.
WAX (WADEX) 0,70 2017-05-16 2017-05-31 2017-05-09 łączna kwota dywidendy 2.315.097,40 zł = 517.506,93 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 1.797.590,47 zł z kapitału zapasowego
WWL (WAWEL) 20,00 2017-05-25 2017-06-09 2017-05-11
WDB (WDBBU) 0,12 rekomendacja zarządu
WDX (WDX) 0,44 2017-06-27 2017-07-18 rekomendacja zarządu
WPL (WIRTUALNA) 1,10 2017-07-10 2017-07-20 2017-04-26 łączna kwota dywidendy 31.692.984,40 zł = 4.608.494,96 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 27.084.489,44 zł z zysków z lat ubiegłych
WST (WISTIL) 12,31 2017-04-19 2017-07-31 2017-11-15 2017-04-19 wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach: I rata w wys. 6,31 zł na akcję (łącznie 4.102.004,80 zł) 31 lipca 2017 r., II rata w wys. 6,00 zł na akcję (łacznie 3.900.480,00 zł) 15 listopada 2017 r.
WTN (WITTCHEN) 0,83 2017-05-24 2017-05-31 2017-05-08
XTB (XTRADEBDM) 0,32 2017-05-05 2017-05-23 2017-04-24
YOL (YOLO) 2,85 2017-05-26 2017-06-09 2017-05-09
ZWC (ZYWIEC) 29,00 2017-04-27 2017-05-17 2017-04-19 łaczna kwota dywidendy 297.868.773 zł = 290.224.291,09 zł tj. część zysku za 2016 r. + 7.644. 481,91 zł tj. cały fundusz rezerwowy; na podst. uchwały z dn. 20 września 2016 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 112.984.707,00 zł (11,00 zł na akcję) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015; ustalenie prawa do dywidendy 9.11.2016 r.; wypłata dywidendy 16.11.2016 r.; do wypłaty 17 maja 2017 r. pozostanie 18,00 zł na akcję