STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

Wybierz dywidendę za rok
* dywidenda zostanie pomniejszona o należny zryczałtowany podatek
** należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji
UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa** Data wypłaty Data WZA Uwagi
ACG (ACAUTOGAZ) 2,80 rekomendacja zarządu - zawieszona
APT (APATOR) 1,10 2020-08-17 2020-08-31 2020-07-02 projekt uchwały WZA; na poczet dywidendy z zysku za 2019 r. wypłacona została w dniu 12 grudnia 2019 r. zaliczka w wys. 0,45 zł brutto na 1 akcję; pozostała część dywidendy w kwocie 0,65 zł na akcję zostanie wypłacona po podjęciu ostatecznej decyzji przez akcjonariuszy na ZWZA 2 lipca 2020 r.
APN (APLISENS) 0,25 2020-07-23 2020-08-06 2020-06-25
APE (APSENERGY) 0,05 2020-05-15 2020-05-25 2020-05-05
AQU (AQUABB) 0,73 2020-07-01 2020-07-14 2020-06-22
ASB (ASBIS) 0,08 2020-05-21 2020-06-04 2020-05-06 dywidenda na akcję (0,075 USD), zysk netto i dywidenda łącznie została podana w USD; spółka wypłaciła 19 grudnia 2019 r. zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 3,33 mln USD, co stanowiło 0,06 USD na akcję. Łączna dywidenda za 2019 r. może wynieść 0,135 USD na akcję, czyli 7,49 mln USD
ABS (ASSECOBS) 1,80 2020-05-19 2020-06-05 2020-04-28
ACP (ASSECOPOL) 3,01 2020-06-05 2020-06-17 2020-05-27 łączna kwota dywidendy 249.830.912,03 zł = 206.798.620,21 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 43.032.291,82 zł z kapitału zapasowego
ASE (ASSECOSEE) 0,74 2020-06-25 2020-07-08 2020-06-16 łączna kwota dywidendy 38.401.745,74 zł = 37.024.757,63 z zysku za 2019 r. + 1.376.988,11 zł z kapitału rezerwowego
ATD (ATENDE) 0,22 2020-07-24 2020-08-10 2020-06-25
BGD (BIOGENED) 0,20 2020-09-15 2020-11-16 2020-06-16
BIP (BIOPLANET) 0,33 2020-09-10 2020-09-24 2020-06-24
CSR (CASPAR) 1,74 2020-06-23 2020-07-02 2020-06-10
CDA (CDA) 0,70 2020-03-30 2020-03-31 2020-03-23
CEZ (CEZ) 34,00 rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK
CLN (CLNPHARMA) 0,08 2020-06-02 2020-06-19 rekomendacja zarządu
CMR (COMARCH) 1,50 2020-07-06 2020-07-16 2020-06-24
CPG (CPGROUP) 2,10 rekomendacja zarządu
CPS (CYFRPLSAT) 1,00 2020-10-15 2020-10-22 2021-01-11 rekomendacja zarządu i RN; łączna kwota dywidendy 639.546.016,00 zł = 586.802.125,73 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 52.743.890,27 zł z kapitału zapasowego; wypłata pierwszej transzy 0,35 zł na akcję (łącznie 223.841.105,60 zł) - 22 października 2020 r.; wypłata drugiej transzy 0,65 zł na akcję (łącznie 415.704.910,40 zł) - 11 stycznia 2021 r.
DCR (DECORA) 1,50 2020-06-10 2020-06-24 2020-05-29
DEL (DELKO) 0,45 2020-07-16 2020-07-30 2020-06-30 projekt uchwały WZA
DOM (DOMDEV) 9,50 rekomendacja zarządu; rekomendacja zostaje zawieszona w zw. z COVID-19; WZA, pierwotnie planowane na 28 maja 2020 r., jest zaplanowane na ostatni tydzień sierpnia
EDI (EDINVEST) 0,31 2020-04-30 2020-05-15 2020-04-23
FEE (FEERUM) 0,50 2020-07-06 2020-09-30 2020-06-29 projekt uchwały WZA
BTX (FORBUILD) 0,28 2020-03-09 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego; dzień dywidendy i jej wypłaty ma zostać ustalony przez najbliższe ZWZA spółki
GTS (GEOTRANS) 0,80 2020-06-19 2020-06-26 2020-06-12
GPW (GPW) 2,40 2020-07-28 2020-08-11 2020-06-22 projekt uchwaly WZA
HOR (HORTICO) 0,05 2020-07-09 2020-07-30 2020-06-30 projekt uchwały WZA
HDR (HYDROTOR) 1,00 2020-08-14 2020-09-08 2020-06-27 projekt uchwały WZA
IFI (IFIRMA) 0,04 2020-03-16 2020-03-23 rekomendacja zarządu dot. wypłaty zaliczki na poczet dywidendy; wypłata dotyczy IV kwartału 2019 r.; całkowita kwota zaliczki wyniesie 256 000 zł; łączna kwota zaliczek za 2019 r. wyniesie 16 gr na akcję
GKI (IMMOBILE) 0,02 2020-09-29 2020-10-13 2020-06-29 projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 1.507.258,64 zł = 555.000 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 952.258,64 zł z niepodzielonych zysków z ub. lat
IMS (IMS) 0,20 rekomendacja zarządu i RN
INS (INDOS) 0,19 2020-06-16 2020-06-30 2020-06-02
INP (INPRO) 0,15 2020-08-03 2020-08-17 2020-06-25
IZS (IZOSTAL) 0,11 2020-07-24 2020-08-12 rekomendacja zarządu i RN
KGL (KGL) 0,34 2020-06-25 2020-07-16 2020-06-04
KMP (KOMPAP) 0,30 2020-07-16 2020-08-25 2020-07-02 projekt uchwaly WZA
KRK (KRKA) 4,25 rekomendacja zarządu i RN; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
KSW (KRUSZWICA) 2,80 2020-08-20 2020-09-09 rekomendacja zarządu i RN
KVT (KRVITAMIN) 0,24 2020-05-02 2020-05-14 2020-04-27
LAB (LABOPRINT) 0,15 2020-07-20 2020-08-17 2020-07-09 projekt uchwały WZA
LEN (LENA) 0,24 2020-06-15 2020-06-29 2020-06-01
LTX (LENTEX) 0,65 2020-07-14 2020-07-23 2020-06-04 spółka wypłaci również 0,35 zł dywidendy dodatkowej, z kapitału zapasowego; w przypadku podjęcia przez NWZA stosownej uchwały, łączna wysokość dywidendy będzie wynosiła 43.971.523,00 zł, co da dywidendę w wys. 1,00 zł na akcję
MAK (MAKARONPL) 0,25 rekomendacja zarządu
MNC (MENNICA) 0,50 2020-06-06 2020-06-16 2020-06-01 dywidenda wypłacona z zysku z lat ubiegłych przekazanego na kapitał zapasowy
MRC (MERCATOR) 0,50 2020-06-19 2020-06-26 2020-06-03 wypłata dywidendy z zysków z lat ubiegłych
MRB (MIRBUD) 0,02 2020-07-07 2020-08-13 2020-06-30 projekt uchwały WZA
MBR (MOBRUK) 10,25 2020-06-22 2020-06-29 2020-06-15 3.03.2020 r. NWZA przeznaczyło na wypłatę dywidendy 12.330.226,35 zł, tj. 3,51 zł na akcję; dywidenda wypłacona z kapitału zapasowego; ustalenie prawa 12.03.2020 r., wypłata 19.03.2020 r.
NEU (NEUCA) 8,65 2020-05-21 2020-05-28 2020-05-05 wypłata dywidendy z kapitału zapasowego
NVT (NOVITA) 5,20 2020-09-25 2020-10-05 rekomendacja zarządu i RN
NTT (NTTSYSTEM) 0,07 2020-06-30 projekt uchwały WZA
ODL (ODLEWNIE) 0,25 2020-08-28 2020-09-11 projekt uchwały WZA; WZA zaplanowane na 4 maja 2020 r. zostało odwołane i odbędzie się w terminie późniejszym
PAS (PASSUS) 0,05 2020-08-20 2020-11-19 2020-06-04
PBX (PEKABEX) 0,16 2020-06-25 rekomendacja zarządu i RN
PPS (PEPEES) 0,12 2020-07-01 2020-07-31 2020-04-21
PGN (PGNIG) 0,09 2020-07-20 2020-08-03 2020-06-24 projekt uchwały WZA
PKN (PKNORLEN) 1,00 2020-07-14 2020-07-28 2020-06-05
PLY (PLAY) 1,65 2020-05-04 2020-05-12 2020-04-07 wypłata dywidendy okresowej
PLW (PLAYWAY) 9,46 2020-06-22 2020-06-30 2020-06-15 łączna kwota dywidendy 62.436.000,00 zł = 60 842 953,74 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 1.586.990,49 zł z zysku zatrzymanego z lat ubiegłych + 6.055,77 zł z kapitału zapasowego
PJP (PROJPRZEM) 0,60 rekomendacja zarządu
ZAP (PULAWY) 5,45 2020-07-02 2020-07-16 2020-06-23 projekt uchwały WZA
RWL (RAWLPLUG) 0,33 rekomendacja zarządu
SME (SIMPLE) 0,55 2020-07-17 2020-07-31 2020-09-30 2020-06-30 projekt uchwały WZA; wypłata dywidendy w dwóch ratach: I rata 0,42 zł - 31 lipca 2020 r.; II rata 0,13 zł - 30 września 2020 r.
STX (STALEXP) 0,05 rekomendacja zarządu i RN; łączna kwota dywidendy 12.363.101,15 zł = 10.396.725,91 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 1.966.375,24 zł z kapitału zapasowego
STF (STALPROFI) 0,07 2020-09-24 2020-10-15 2020-06-25
SNX (SUNEX) 0,10 2020-06-30 projekt uchwały WZA
TNX (TALANX) 1,50 rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
TIM (TIM) 0,80 rekomendacja zarządu; ww. kwota została wypłacona 20 grudnia 2019 r. tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2019 r.; łączna kwota zaliczki na poczet dywidendy 17.759.360 zł = 5.549.800 zł z zysku wypracowanego przez spółkę w okresie 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. + 12.209.560 zł z funduszu dywidendowego
TOR (TORPOL) 0,90 2020-07-31 2020-10-30 2020-06-25
TEN (TSGAMES) 3,78 2020-05-29 2020-06-10 2020-05-20
ULM (ULMA) 2,60 2020-05-18 2020-05-25 2020-05-06
ULG (ULTGAMES) 0,40 2020-07-03 2020-07-17 2020-05-27
UNI (UNIBEP) 0,22 2020-07-01 2020-07-10 2020-10-01 2020-06-15 wypłata dywidendy w dwóch transzach: 10 lipca 2020 r. - 0,11 zł na akcję; 1 października 2020 r. - 0,11 zł na akcję
UNT (UNIMOT) 1,97 2020-06-18 2020-07-09 2020-06-03
VIN (VINDEXUS) 0,10 rekomendacja zarządu
WAX (WADEX) 0,40 2020-06-10 2020-06-24 2020-06-02
WAS (WASKO) 0,02 2020-07-06 2020-07-31 2020-06-30 projekt uchwały WZA
WWL (WAWEL) 30,00 2020-06-08 2020-06-16 2020-05-27
XTB (XTRADEBDM) 0,24 2020-04-30 2020-05-15 2020-04-20