STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

Wybierz dywidendę za rok
* dywidenda zostanie pomniejszona o należny zryczałtowany podatek
** należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji
UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa** Data wypłaty Data WZA Uwagi
ACG (ACAUTOGAZ) 2,50 rekomendacja zarządu i RN
APT (APATOR) 1,20 2018-05-28 rekomendacja zarządu; na poczet dywidendy z zysku za 2017 rok została wypłacona w grudniu 2017 roku zaliczka w wys. 0,35 zł brutto na akcję
ABS (ASSECOBS) 1,30 rekomendacja zarządu
ACP (ASSECOPOL) 3,01 rekomendacja zarządu
ASE (ASSECOSEE) 0,52 rekomendacja zarządu
1AT (ATAL) 3,54 rekomendacja zarządu
CDL (CDRL) 1,00 rekomendacja zarządu i RN
COG (COGNOR) 0,10 2018-03-27 2018-04-04 2018-03-22 projekt uchwały WZA
DOM (DOMDEV) 7,60 2018-06-26 2018-07-04 rekomendacja zarządu; łączna kwota wydidendy 189.000.007,20 zł = 186.112.545,02 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 2.887.462,18 zł z kapitału zapasowego
GTC (GTC) 0,33 rekomendacja zarządu
BHW (HANDLOWY) 4,11 rekomendacja zarządu
IFI (IFIRMA) 0,03 2018-03-02 2018-03-09 spółka wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,03 zł na akcję (łacznie 192.000 zł); ustalenie prawa do zaliczki - 2 marca 2018 r., wypłata zaliczki - 9 marca 2018 r.
IMC (IMCOMPANY) 0,05 2018-09-20 2018-09-27 dywidenda na akcję została podana w euro; zgodę na wypłatę dywidendy w tej wysokości wyraziła już rada nadzorcza IMC; wypłata śródrocznej dywidendy nie wymaga wcześniejszej zgody walnego zgromadzenia
IMS (IMS) 0,20 rekomendacja zarządu
ING (INGBSK) 3,20 2018-04-25 2018-05-10 2018-04-05 projekt uchwały WZA
IZS (IZOSTAL) 0,09 2018-07-23 2018-08-09 rekomendacja zarządu
KTY (KETY) 20,00 propozycja wg raportu rocznego za 2017 r.
KRU (KRUK) 5,00 rekomendacja zarządu i RN
LCC (LCCORP) 0,24 rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 107.413.994,64 zł = 100.909.315,22 zł, tj. cały zysk za 2017 r. + 6.504.679,42 zł z kapitału zapasowego
LEN (LENA) 0,30 rekomendacja zarządu
MLB (MAKOLAB) 0,02 rekomendacja zarządu
MBK (MBANK) 5,15 2018-05-24 2018-06-07 2018-04-12 projekt uchwały WZA
MOL (MOL) 127,50 2018-04-12 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF)
NEU (NEUCA) 6,40 rekomendacja zarządu
PKN (PKNORLEN) 3,00 2018-07-20 2018-08-03 propozycja zarządu
PLX (PLASTBOX) 0,09 rekomendacja zarządu
RAF (RAFAMET) 0,24 wstępna deklaracja
ROB (ROBYG) 0,30 rekomendacja zarządu
SEK (SEKO) 0,45 2018-06-12 2018-06-26 2018-04-17 projekt uchwały WZA
SME (SIMPLE) 0,22 rekomendacja zarządu
STX (STALEXP) 0,29 2018-04-18 2018-05-18 2018-04-04 projekt uchwały WZA
STF (STALPROFI) 0,18 rekomendacja zarządu
ZWC (ZYWIEC) 26,00 2018-04-12 łaczna kwota dywidendy 267.054.762 zł = 256.814.909,50 zł tj. część zysku za 2016 r. + 10.239.852,50 zł tj. cały fundusz rezerwowy; na podst. uchwały z dn. 3 października 2017 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 112.984.707,00 zł (11,00 zł na akcję) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016; ustalenie prawa do dywidendy 22.11.2017 r.; wypłata dywidendy 29.11.2017 r.; do wypłaty pozostanie 15,00 zł na akcję