STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

Wybierz dywidendę za rok
* dywidenda zostanie pomniejszona o należny zryczałtowany podatek
** należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji
UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa** Data wypłaty Data WZA Uwagi
4FM (4FUNMEDIA) 0,90 2018-06-13 2018-06-20 2018-06-05
ABK (ABAK) 0,07 2018-07-20 2018-08-03 2018-06-29
ABC (ABCDATA) 0,31 2018-06-29 2018-07-25 2018-06-11 łączna kwota dywidendy 38.832.738,69 zł = 35.116.957,40 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 3.715.781,29 złotych z kapitału zapasowego; spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,08 zł na akcję; do wypłaty pozostało 0,23 zł na akcję
ACA (ACARTUS) 0,02 2018-08-06 2018-08-17 2018-06-29
ACG (ACAUTOGAZ) 2,50 2018-06-18 2018-06-29 2018-05-25
ACK (ACKERMAN) 1,80 2018-04-16 2018-04-18 2018-04-09 wypłata dywidendy z kapitału zapasowego
AGO (AGORA) 0,50 2018-07-13 2018-08-02 2018-06-20
AIT (AITON) 0,10 2018-05-25 2018-06-04 2018-05-10
ALI (ALTUSTFI) 1,49 2018-06-18 2018-06-25 2018-06-11
AML (ALUMETAL) 2,92 2018-06-07 2018-08-29 2018-05-23 łączna kwota dywidendy 45.200.119,56 zł = 40.102.179,07 zł tj. caly zysk za 2017 r. + 5.097.940,49 zł z kapitału zapasowego
AMC (AMICA) 3,00 2018-07-06 2018-07-16 2018-06-28
APT (APATOR) 1,20 2018-06-11 2018-06-25 2018-05-28 na poczet dywidendy z zysku za 2017 rok została wypłacona w grudniu 2017 roku zaliczka w wys. 0,35 zł brutto na akcję (ustalenie prawa do zaliczki na poczet dywidendy - 15.12.2017 r., wypłata - 22.12.2017 r.); do wypłaty pozostanie 0,85 zł na akcję
APN (APLISENS) 0,28 2018-07-05 2018-07-19 2018-06-05
AQU (AQUABB) 0,70 2018-06-22 2018-07-03 2018-06-12
ARH (ARCHICOM) 1,65 2018-06-05 2018-06-19 2018-05-30 na poczet dywidendy wypłacono w 2017 r. 5.377.248,24 zł, tj. 0,21 zł na akcję; do wypłaty w 2018 r. pozostanie 36.872.559,36 zł, tj. 1,44 zł na 1 akcję
ATC (ARCTIC) 0,20 2018-06-20 2018-06-27 2018-06-13 wypłata dywidendy z kapitału rezerwowego
ASB (ASBIS) 0,06 2018-05-17 2018-06-12 2018-05-08 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w USD
ABS (ASSECOBS) 1,30 2018-05-15 2018-06-05 2018-04-23
ACP (ASSECOPOL) 3,01 2018-05-21 2018-06-07 2018-04-25 łączna kwota dywidendy 249.830.912,03 zł = 175.565.652,78 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 74.265.259,25 zł zł z kapitału zapasowego
ASE (ASSECOSEE) 0,52 2018-06-29 2018-07-12 2018-04-24 łączna kwota dywidendy 26.985.010,52 zł = 18.244.510,05 zł z zysku za 2017 r. + 8.740.500,47 zł z kapitału rezerwowego
1AT (ATAL) 3,54 2018-06-25 2018-07-02 2018-07-09 2018-06-06 wypłata dywidendy w dwóch równych ratach - po 1,77 zł na akcję - 2 lipca 2018 r. i 9 lipca 2018 r.
ATD (ATENDE) 0,22 2018-06-22 2018-07-10 2018-05-23 łaczna kwota dywidendy 7.995.535,68 zł = 7.570.445,95 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 425.089,73 zł z kapitału zapasowego
ATM (ATM) 2,46 2018-08-10 2018-08-17 2018-06-29
ATG (ATMGRUPA) 0,22 2018-06-07 2018-06-15 2018-05-25 łączna kwota dywidendy 18.546.000,00 zł = 14.273.000,00 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 4.273.000,00 zł z zysku bieżącego
BAH (BAHOLDING) 0,92 2018-05-17 2018-05-29 2018-08-17 2018-05-08 wypłata dywidendy w dwóch równych transzach, po 0,46 zł na akcję
BRG (BERLING) 0,05 2018-07-11 2018-07-25 2018-06-19
BCM (BETACOM) 0,75 rekomendacja zarządu; rok obrotowy 2017/2018 trwa od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.
BFC (BIOFACTOR) 0,10 2018-07-05 2018-08-27 2018-06-25
BOW (BOWIM) 0,10 2018-06-18 2018-07-05 2018-05-24
BSC (BSCDRUK) 1,00 2018-06-19 2018-06-26 2018-06-11
BDX (BUDIMEX) 17,61 2018-05-28 2018-06-07 2018-05-17
CLS (CALESCO) 0,02 2018-07-25 2018-08-14 2018-06-28
CSR (CASPAR) 1,05 2018-06-26 2018-07-06 2018-06-15
CCC (CCC) 2,30 2018-09-19 2018-10-01 2018-06-19 łączna kwota dywidendy 94.677.200,00 zł = 37.372.525,22 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 57.304.674,78 zł z kapitału zapasowego
CCS (CCS) 0,09 2018-05-21 2018-05-29 2018-05-11
CDL (CDRL) 1,00 2018-05-16 2018-06-01 2018-05-09
CEZ (CEZ) 33,00 2018-07-28 2018-08-01 2018-06-22 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK
CIE (CIECH) 7,50 2018-07-02 2018-08-31 2018-06-22 łaczna kwota dywidendy 395.249.317,50 zł = 243.907.228,06 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 151.342.089,44 zł z kapitalu zapasowego
CTS (CITYSERV) 0,31 2018-07-02 2018-07-31 2018-06-28 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
CLN (CLNPHARMA) 0,17 2018-06-12 2018-06-25 2018-05-23
CNT (CNT) 0,50 2018-08-13 2018-09-06 2018-06-07
COG (COGNOR) 0,10 2018-03-27 2018-04-04 2018-03-22
CMR (COMARCH) 1,50 2018-08-10 2018-08-31 2018-06-27
DBC (DEBICA) 6,50 2018-09-14 2018-12-14 2018-06-14 Altus TFI proponował, by spółka wypłaciła 8,66 zł dywidendy na akcję
DCR (DECORA) 0,90 2018-05-10 2018-05-24 2018-04-24
DEK (DEKPOL) 1,18 2018-08-20 2018-08-28 2018-05-28
DKR (DEKTRA) 1,30 2018-06-15 2018-08-10 2018-05-11
DEL (DELKO) 0,40 2018-07-11 2018-07-31 2018-06-13
DGA (DGA) 0,75 2018-06-15 2018-07-04 2018-05-29
DOM (DOMDEV) 7,60 2018-06-26 2018-07-04 2018-06-07 łączna kwota dywidendy 189.760.007,20 zł = 186.112.545,02 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 3.647.462,18 zł z kapitału zapasowego
DPL (DROZAPOL) 0,03 2018-08-17 2018-08-30 2018-06-22
ECH (ECHO) 0,50 2018-05-04 2018-05-11 2018-04-25
EDI (EDINVEST) 0,11 2018-06-14 2018-06-28 2018-06-07
EFK (EFEKT) 1,00 2018-09-14 2018-10-03 2018-06-21 spółka wypłaci 1,00 zł akcję zwykłą i 1,20 zł akcję uprzywilejowaną
EBX (EKOBOX) 0,06 2018-06-15 2018-07-18 2018-06-01 łączna kwota dywidendy 2.647.800,00 zł = 556.835,33 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 2.090.964,67 zł z kapitału rezerwowego
EGH (EKOPOL) 0,02 2018-07-03 2018-07-17 2018-06-18 dywidenda wynosi 0,02 zł na jedną akcję zwykłą (seria D, F i H) i 0,03 zł na jedną akcję uprzywilejowaną (seria A i E)
ELB (ELBUDOWA) 10,50 2018-07-20 2018-08-03 2018-10-19 2018-04-26 wypłata nastąpi w dwóch równych ratach, po 5,25 zł na akcję
ENT (ENTER) 0,55 2018-05-30 2018-06-08 2018-05-23
ERB (ERBUD) 1,10 2018-06-05 2018-06-19 2018-05-18 łączna kwota dywidendy 14.093.044,90 zł = 12.539.246,93 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 1.553.797,97 zł z kapitału zapasowego
EGS (ERGIS) 0,20 2018-07-09 2018-07-16 2018-06-12
EAH (ESOTIQ) 1,00 2018-09-10 2018-10-10 2018-06-27
ESS (ESSYSTEM) 0,35 2018-06-29 2018-07-12 2018-05-17 łączna kwota dywidendy 15.002.272,95 zł = 1.609.558,1 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 13.392.714,83 zł z kapitału zapasowego
EUR (EUROCASH) 0,73 2018-05-16 2018-06-06 2018-04-25 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
EHG (EUROHOLD) 0,01 2018-07-13 2018-08-27 2018-06-29 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w BGN
ETX (EUROTAX) 0,52 2018-06-21 2018-06-29 2018-06-14
ETL (EUROTEL) 2,20 2018-06-07 2018-06-14 2018-05-24
GEU (EXOUPOS) 0,40 2018-06-19 2018-06-26 2018-06-11
FMF (FAMUR) 0,44 2018-07-09 2018-07-17 2018-06-29 projekt uchwały WZA nie przewidywał wypłaty dywidendy; akcjonariusz Famuru, TDJ Equity I, zażądał umieszczenia w porządku obrad walnego spółki uchwały ws. podziału zysku za rok 2017 oraz użycia kapitałów pochodzących z zysków lat ubiegłych do wypłaty dywidendy 0,44 zł na akcję
FSG (FASING) 0,80 2018-08-07 2018-08-17 2018-06-12
FRO (FERRO) 0,35 2018-09-18 2018-10-02 2018-06-25 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
BTX (FORBUILD) 0,12 2018-07-27 2018-08-17 2018-06-28
GPR (GPRE) 0,07 2018-06-18 2018-06-28 2018-04-26 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro; dywidenda 0,07 euro na akcję zwykłą, natomiast w przypadku wykonania maksymalnego dodatkowego upoważnienia do emisji - 0,02 euro na akcję zwykłą
GPW (GPW) 2,20 2018-07-19 2018-08-02 2018-06-19 łączna kwota dywidendy 92.338.400,00 zł = 68.834.080,00 zł z zysku za 2017 r. + 23.504.320,00 zł z kapitału rezerwowego
ATT (GRUPAAZOTY) 1,25 2018-07-25 2018-08-08 2018-06-28
GTC (GTC) 0,33 2018-05-25 2018-06-14 2018-05-17
BHW (HANDLOWY) 4,11 2018-06-18 2018-06-25 2018-06-08
HRS (HERKULES) 0,07 2018-08-29 2018-09-19 2018-06-29
HOR (HORTICO) 0,05 2018-07-12 2018-07-27 2018-06-28
HDR (HYDROTOR) 2,00 2018-08-14 2018-09-06 2018-06-30
I2D (I2DEV) 1,12 2018-09-10 2018-09-20 2018-06-13
IAI (IAI) 0,24 2018-07-10 2018-07-17 2018-06-29
IFI (IFIRMA) 0,13 2018-05-30 2018-06-13 2018-04-24 spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,03 zł na akcję; ustalenie prawa do zaliczki - 2 marca 2018 r., wypłata zaliczki - 9 marca 2018 r.
IIA (IIAAV) 0,07 2018-05-16 2018-05-17 2018-05-11 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
GKI (IMMOBILE) 0,07 2018-09-07 2018-09-21 2018-06-08
IMS (IMS) 0,24 2018-06-13 2018-06-27 2018-06-06
IND (INDYKPOL) 0,80 2018-08-16 2018-08-31 2018-05-29
ING (INGBSK) 3,20 2018-04-25 2018-05-10 2018-04-05
INP (INPRO) 0,25 2018-08-16 2018-08-30 2018-06-14
INK (INSTALKRK) 0,30 2018-07-23 2018-08-09 2018-05-19
IRL (INTERAOLT) 0,36 2018-05-14 2018-05-22 2018-04-27 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
CAR (INTERCARS) 0,71 2018-06-29 2018-07-13 2018-06-21
INT (INTERNITY) 0,15 2018-06-28 2018-07-05 2018-06-18
IPE (IPOPEMA) 0,04 2018-06-15 2018-06-27 2018-06-06
IZS (IZOSTAL) 0,09 2018-07-23 2018-08-09 2018-04-25
JHM (JHMDEV) 0,03 2018-07-31 2018-09-30 2018-05-11
K2I (K2INTERNT) 1,00 2018-08-27 2018-11-23 2018-06-19 łączna kwota dywidendy 2.485.032,00 zł = 15.619,78 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 2.469.412,22 zł z kapitału zapasowego
KPI (KANCELWEC) 0,06 2018-07-30 2018-08-13 2018-06-26
KBJ (KBJ) 0,19 2018-08-28 2018-12-03 2018-06-29
KTY (KETY) 23,94 2018-06-26 2018-07-10 2018-09-26 2018-04-24 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: 10 lipca 2018 r. 6,70 zł na akcję (łącznie 63.985.824,00 zł) i 26 września 2018 r. 17,24 zł na akcję (łącznie 164.534. 976,00 zł)
KGL (KGL) 0,21 2018-07-16 2018-07-30 2018-06-05
KPL (KINOPOL) 0,55 2018-06-29 2018-07-16 2018-06-15
KGN (KOGENERA) 2,70 2018-09-19 2018-10-03 2018-06-21
KST (KONSSTALI) 2,00 2018-06-22 2018-07-02 2018-06-14
KRK (KRKA) 2,90 2018-07-18 2018-07-19 2018-07-05 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
KRU (KRUK) 5,00 2018-04-25 2018-04-27 2018-04-18 łączna kwota dywidendy 94.039.500,00 zł = 29.514.356,00 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 64.525.144,00 zł z kapitału zapasowego
KSW (KRUSZWICA) 1,33 2018-07-20 2018-08-07 2018-06-06
KVT (KRVITAMIN) 0,24 2018-09-28 2018-10-18 2018-06-28
LCC (LCCORP) 0,24 2018-07-23 2018-07-31 2018-06-27 łączna kwota dywidendy 107.413.994,64 zł = 100.909.315,22 zł, tj. cały zysk za 2017 r. + 6.504.679,42 zł z kapitału zapasowego
LEN (LENA) 0,15 2018-06-11 2018-06-27 2018-05-18
LTX (LENTEX) 0,55 2018-07-06 2018-07-23 2018-05-23
LVC (LIVECHAT) 1,77 2018-08-14 2018-08-21 rekomendacja zarządu; rok obrotowy 2017/2018 trwa od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.; spółka wypłaci ła 22.06.2018 r. zaliczkę na dywidendę w wys. 0,44 zł na akcję (uchwała 01/12/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.), do wypłaty pozostanie 0,89 zł na akcję
LKD (LOKUM) 0,84 2018-05-02 2018-05-11 2018-04-24 łaczna kwota dywidendy = 3.275,00 zł z zysku za 2017 r. + 15.116.725,00 zł z kapitału zapasowego
LTS (LOTOS) 1,00 2018-09-12 2018-09-28 2018-06-28
LPP (LPP) 40,00 2018-08-24 2018-09-14 2018-05-25
LUG (LUG) 0,17 2018-09-12 2018-09-19 2018-06-25
MAK (MAKARONPL) 0,25 2018-08-14 2018-08-28 2018-06-28
MLB (MAKOLAB) 0,02 2018-07-13 2018-08-03 2018-06-29
MGT (MANGATA) 9,00 2018-07-23 2018-08-06 2018-06-19 łączna kwota dywidendy 60.091.686,00 zł = 37.151.126,99 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 22.940.559,01 zł z kapitału własnego
MPH (MASTERPHA) 0,26 2018-07-03 2018-07-18 2018-06-25
MXC (MAXCOM) 1,00 2018-06-26 2018-07-04 2018-06-14
MBK (MBANK) 5,15 2018-05-24 2018-06-07 2018-04-12
MDI (MDIENERGIA) 0,08 2018-07-02 2018-07-11 2018-06-20
MCP (MEDIACAP) 0,06 2018-09-13 2018-10-04 2018-06-26
MDG (MEDICALG) 1,42 2018-07-16 2018-07-30 2018-06-26 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
MEG (MEGARON) 0,95 2018-09-03 2018-09-17 2018-06-25 wypłata dywidendy z kapitału rezerwowego, utworzonego z zysku za lata 2011 i 2012
MNC (MENNICA) 1,00 2018-05-22 2018-05-29 2018-05-14
MEX (MEXPOLSKA) 0,17 2018-07-06 2018-09-30 2018-06-22 łączna kwota dywidendy 1.303.124,12 zł = 1.247.076,69 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 56.047,43 zł z kapitału zapasowego
MFO (MFO) 0,63 2018-06-21 2018-07-12 2018-05-21
MOL (MOL) 127,50 2018-05-02 2018-05-16 2018-04-12 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF)
MWT (MWTRADE) 0,46 2018-06-12 2018-06-28 2018-04-26
NEU (NEUCA) 6,40 2018-06-07 2018-06-20 2018-05-24
NCT (NORTHCOAST) 0,20 2018-07-10 2018-07-31 2018-06-22 łączna kwota dywidendy 640.000 zł = 313.674,00 zł z zysku za 2017 r. + 326.326,00 zł z kapitału zapasowego
CNG (NOWAGALA) 0,05 2018-08-23 2018-09-10 2018-06-18 wypłata dywidendy z kapitału zapasowego
NTT (NTTSYSTEM) 0,07 2018-09-12 2018-10-03 2018-06-13
ODL (ODLEWNIE) 0,25 2018-06-14 2018-07-02 2018-05-07
ONC (ONICO) 3,00 2018-09-14 2018-10-05 2018-06-28
OPN (OPONEO.PL) 0,35 2018-07-03 2018-07-20 2018-06-12
ORB (ORBIS) 1,60 2018-07-17 2018-08-03 2018-06-12
ORN (ORIONINV) 0,22 2018-09-20 2018-10-09 2018-06-21
OBL (ORZBIALY) 1,12 2018-08-31 2018-09-14 2018-06-28 łączna kwota dywidendy 18.618.944,98 zł = 12.739.132,73 zł z zysku za 2017 r. + 5.879.812,25 zł z kapitału zapasowego
BKM (PBKM) 0,90 2018-07-20 2018-07-31 2018-06-29
PCX (PCCEXOL) 0,09 2018-04-30 2018-05-10 2018-04-20
PCR (PCCROKITA) 8,31 2018-04-16 2018-05-08 2018-04-06
PCM (PCM) 1,00 2018-09-29 2018-12-20 2018-06-29 dywidena warunkowa; dywidenda ma być wypłacona pod warunkiem, że wskaźnik zadłużenia grupy w relacji do kapitałów własnych w raporcie za trzeci kwartał 2018 r., będzie niższy o co najmniej 0,2 od najniższej wartości wskaźnika przewidzianego w umowach o finansowanie PCM
PBX (PEKABEX) 0,16 2018-07-20 2018-07-31 2018-06-20
PEO (PEKAO) 7,90 2018-07-06 2018-07-20 2018-06-21
PEM (PEMANAGER) 2,93 2018-07-09 2018-10-09 2018-06-28 łączna kwota dywidendy 10.017.596,75 zł = 7.660.580,69 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 2.357.016,06 zł z kapitału zapasowego
PFL (PFLEIDER) 1,20 2018-06-17 2018-07-11 2018-06-11
PSW (PGSSOFT) 0,62 2018-07-12 2018-07-31 2018-06-25 na poczet dywidendy wypłacono w 2017 r. 3.952.466,70 zł, tj. 0,14 zł na akcję; do wypłaty w 2018 r. pozostanie 12.422.038,2 zł, tj. 0,48 zł na 1 akcję
PHN (PHN) 0,27 2018-08-16 2018-08-31 2018-06-19
PKN (PKNORLEN) 3,00 2018-07-20 2018-08-03 2018-06-26
PKO (PKOBP) 0,55 2018-08-08 2018-08-22 2018-06-18
PLX (PLASTBOX) 0,09 2018-06-07 2018-06-15 2018-05-29 łączna kwota dywidendy 3.774.693,15 zł = 3.407.132,09 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 367.561,06 zł z kapitału zapasowego
PLY (PLAY) 2,57 2018-05-02 2018-05-10 2018-04-11 wypłata dywidendy okresowej
PLW (PLAYWAY) 2,38 2018-07-10 2018-07-24 2018-06-27
PCE (POLICE) 0,53 2018-07-10 2018-07-24 2018-06-04
PJP (PROJPRZEM) 1,10 2018-08-28 2018-09-12 2018-05-29
PRO (PROMISE) 0,23 2018-08-01 2018-08-10 2018-06-27
PRT (PROTEKTOR) 0,12 2018-09-11 2018-12-11 2018-06-11 łaczna kwota dywidendy 2.282.592,00 zł = 1.350.988,27 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 931.603,73 zł z kapitału zapasowego
PTW (PTWP) 0,71 2018-07-09 2018-07-23 2018-06-26
ZAP (PULAWY) 4,46 2018-06-13 2018-06-27 2018-06-06
PZU (PZU) 2,50 2018-09-12 2018-10-03 2018-06-28
QNT (QUANTUM) 2,22 2018-08-16 2018-08-30 2018-06-22
RAF (RAFAMET) 0,24 2018-09-24 2018-10-08 2018-06-26
RBW (RAINBOW) 1,20 2018-06-27 2018-07-11 2018-06-20
RWL (RAWLPLUG) 0,33 2018-08-08 2018-08-24 2018-06-22
RLP (RELPOL) 0,40 2018-08-07 2018-08-22 2018-06-12
RBS (ROBINSON) 0,08 2018-06-26 2018-07-13 2018-03-27
ROB (ROBYG) 0,30 2018-05-07 2018-05-14 2018-04-25
RON (RONSON) 0,06 2018-09-25 2018-10-04 2018-09-14 rekomendacja zarządu i RN
RPC (ROPCZYCE) 1,10 2018-07-24 2018-07-31 2018-07-16
SNK (SANOK) 3,00 2018-07-06 2018-07-26 2018-06-27
SPL (SANPL) 3,10 2018-05-30 2018-06-14 2018-05-16 dywidenda zostanie wypłacona z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016; w dywidendzie wypłacanej z zysku osiągniętego w 2016 r. nie uczestniczą akcje banku serii M
SAN (SANTANDER) 0,06 2018-04-27 2018-05-02 2018-03-23 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
SEK (SEKO) 0,45 2018-06-12 2018-06-26 2018-04-17
SEL (SELENAFM) 0,30 2018-07-02 2018-07-16 2018-06-14
SFG (SILVANO) 0,20 2018-07-17 2018-07-24 2018-06-28 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
SME (SIMPLE) 0,22 2018-06-01 2018-08-17 2018-11-09 2018-05-22 wypłata dywidendy w dwóch transzach: I transza 0,14 zł na akcję - 17.08.2018 r.; II transza 0,08 zł na akcję - 9.11.2018 r.
SMS (SMSKREDYT) 0,10 2018-06-30 2018-07-20 2018-06-08 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
SKA (SNIEZKA) 2,20 2018-06-12 2018-06-26 2018-05-25
SON (SONEL) 0,10 2018-06-29 2018-07-16 2018-05-14
SPH (SOPHARMA) 0,11 2018-06-15 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w lewach (BGN); łączna kwota dywidendy 43.010.955,52 BGN = 42.237.884,12 BGN z zysku za 2017 r. + 773.071,40 BGN z zysków niepodzielonych
STX (STALEXP) 0,29 2018-04-18 2018-05-18 2018-04-04
STP (STALPROD) 3,00 2018-07-13 2018-07-31 2018-06-26
STF (STALPROFI) 0,18 2018-08-16 2018-09-05 2018-05-17
TLX (TALEX) 1,20 2018-06-25 2018-07-03 2018-10-02 2018-05-11 wypłata dywidendy w dwóch równych transzach, po 0,60 zł na akcję
TLS (TELESTR) 1,80 2018-08-17 2018-09-11 2018-12-14 2018-06-29 wypłata dywidendy w dwóch transzach: 11 września 2018 r. - 1,50 zł na akcję; 14 grudnia 2018 r. - 0,30 zł na akcję
TLV (TELIANI) 0,03 2018-05-21 2018-06-29 2018-04-25
TME (TERMOEXP) 0,15 2018-08-20 2018-09-03 2018-06-29
TOA (TOYA) 0,47 2018-07-03 2018-07-20 2018-06-26 projekt uchwały WZA nie przewidywał wypłaty dywidendy; akcjonariusz Toya, Tomasz Koprowski, który ma 19,01 proc. akcji spółki, zgłosił projekt uchwały, zakładający wypłatę 35,3 mln zł dywidendy, tj. 0,47 zł na akcję
TRK (TRAKCJA) 0,10 2018-09-25 2018-10-15 2018-06-26
TRN (TRANSPOL) 0,21 2018-07-24 2018-08-02 2018-06-25 łączna kwota dywidendy 4.796.096,76 zł = 674.504,05 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 4.121.592,71 zł z kapitału zapasowego
ECA (UHYECA) 0,06 2018-08-20 2018-09-03 2018-06-28
ULM (ULMA) 3,81 2018-05-10 2018-05-17 2018-04-27 łączna kwota dywidendy 20.023.957,92 zł = 18.350.994,77 zł, tj. cały zysk za 2017 r. + 1.672.963,15 zł z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
UNI (UNIBEP) 0,20 2018-06-25 2018-07-09 2018-09-20 2018-06-13 wypłata dywidendy w dwóch transzach: 9 lipca 2018 r. - 0,15 zł na akcję; 20 września 2018 r. - 0,05 zł na akcję
UCG (UNICREDIT) 0,32 2018-05-23 2018-05-25 2018-04-12 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
U2K (UNIMA) 0,12 2018-09-19 2018-10-04 2018-06-19 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
UNT (UNIMOT) 1,70 2018-06-05 2018-06-19 2018-05-17
VTG (VANTAGE) 0,13 2018-03-22 2018-03-26 2018-03-22 dywidenda nadzwyczajna zostanie wypłacona z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
VRB (VERBICOM) 0,02 2018-08-31 2018-12-20 2018-06-28 łaczna kwota dywidendy 158.486,62 zł = 148.578,14 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 9.908,48 zł z kapitału zapasowego
VIN (VINDEXUS) 0,25 2018-06-27 2018-07-06 2018-06-19
VOX (VOXEL) 1,00 2018-05-28 2018-06-07 2018-05-17
WAX (WADEX) 0,35 2018-06-07 2018-06-21 2018-05-30
WXF (WARIMPEX) 0,06 2018-06-21 2018-06-22 2018-06-14 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
WWL (WAWEL) 25,00 2018-07-02 2018-07-10 2018-06-20
WDB (WDBBU) 0,10 2018-06-04 2018-06-20 2018-05-25
WLT (WIELTON) 0,25 2018-05-30 2018-06-20 2018-08-29 2018-04-26 wypłata dywidendy w dwóch transzach: I transza 0,10 zł na akcję - 20.06.2018 r.; II transza 0,15 zł na akcję - 29.08.2018 r.
WPL (WIRTUALNA) 0,96 2018-07-10 2018-07-20 2018-04-25 łączna kwota dywidendy 27.779.732,16 zł = 7.575.694,46 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 20.204.037,70 zł z zysków z lat ubiegłych
WTN (WITTCHEN) 0,84 2018-05-23 2018-05-30 2018-05-14
WOD (WODKAN) 0,09 2018-07-02 2018-07-12 2018-06-19
WOJ (WOJAS) 0,20 2018-07-13 2018-07-31 2018-06-15
XPL (XPLUS) 0,03 2018-07-15 2018-08-20 2018-06-26 łączna kwota dywidendy 2.020.404,12 zł = 1.751.292,68 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 269.111,44 zł z kapitału zapasowego
ZEP (ZEPAK) 1,20 2018-08-01 2018-08-16 2018-10-30 2018-06-22 dywidenda płatna w dwóch równych ratach - po 0,60 zł na akcję
ZWC (ZYWIEC) 26,00 2018-04-23 2018-05-10 2018-04-12 łaczna kwota dywidendy 267.054.762 zł = 256.814.909,50 zł tj. część zysku za 2016 r. + 10.239.852,50 zł tj. cały fundusz rezerwowy; na podst. uchwały z dn. 3 października 2017 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 112.984.707,00 zł (11,00 zł na akcję) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016; ustalenie prawa do dywidendy 22.11.2017 r.; wypłata dywidendy 29.11.2017 r.; do wypłaty pozostanie 15,00 zł na akcję