STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

Wybierz dywidendę za rok
* dywidenda zostanie pomniejszona o należny zryczałtowany podatek
** należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji
UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa** Data wypłaty Data WZA Uwagi
ACG (ACAUTOGAZ) 3,00 rekomendacja zarządu
AML (ALUMETAL) 4,08 2019-06-07 2019-06-27 rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 63 156 331,44 zł = 43.862.155,46 zł z zysku za 2018 r. + 19.294.175,98 zł z kapitału zapasowego
AMC (AMICA) 4,00 rekomendacja zarządu i RN
APT (APATOR) 1,30 2019-05-27 rekomendacja zarządu; na poczet dywidendy z zysku za 2018 r. wypłacona została w dniu 21 grudnia 2018 roku zaliczka w wysokości 0,40 zł brutto na akcję
APE (APSENERGY) 0,09 2019-05-10 2019-05-20 2019-04-29 projekt uchwały WZA
AQU (AQUABB) 0,77 rekomendacja zarządu
ASB (ASBIS) 0,10 rekomendacja Rady Dyrektorów; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w USD; 20 grudnia 2018 r. spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 2.775.000 USD, co stanowiło 0,05 USD na akcję; do wypłaty pozostanie 0,05 USD W przypadku akceptacji rekomendacji Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises przez ZWZA, całościowa dywidenda z zysku za 2018 r. może wynieść 0,10 USD na akcję, co oznaczało będzie całkowitą wypłatę w wysokości 5.550.000 USD z zysku netto po opodatkowan
ABS (ASSECOBS) 1,50 rekomendacja zarządu i RN
ACP (ASSECOPOL) 3,07 rekomendacja zarządu
ASE (ASSECOSEE) 0,52 rekomendacja zarządu i RN; łączna kwota przeznaczona na dywidendę (z zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz kapitału rezerwowego) wynosi 26.985.010,52 zł
1AT (ATAL) 4,70 rekomendacja zarządu
BSC (BSCDRUK) 0,63 rekomendacja zarządu
CLN (CLNPHARMA) 0,24 2019-04-30 2019-05-13 2019-04-23 projekt uchwały WZA
COG (COGNOR) - rekomendacja zarządu
DKR (DEKTRA) 0,85 rekomendacja zarządu
DOM (DOMDEV) 9,05 2019-06-18 2019-06-26 rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 226.869.219,10 zł = 214.098.396,63 zł tj. zysk za 2018 r. + 12.770.822,47 zł z kapitału zapasowego
GPW (GPW) 3,18 rekomendacja zarządu i RN
BHW (HANDLOWY) 3,74 2019-06-13 2019-06-24 rekomendacja zarządu i RN
IFI (IFIRMA) 0,03 2019-04-08 2019-03-15 rekomendacja zarządu i RN ws. zaliczki na poczet dywidendy za 2018 r.
IMS (IMS) 0,19 rekomendacja zarządu
ING (INGBSK) 3,50 2019-04-18 2019-05-06 2019-03-29
INK (INSTALKRK) 3,00 propozycja akcjonariuszy
INL (INTROL) 0,08 2019-04-16 2019-04-24 2019-04-09 projekt uchwały; dywidenda zostanie wypłacona z kapitału rezerwowego
IZS (IZOSTAL) 0,13 2019-07-24 2019-08-09 2019-04-26 projekt uchwały WZA
JSW (JSW) 1,71 2019-08-27 2019-09-10 rekomendacja zarządu
LEN (LENA) 0,03 rekomendacja zarządu
LKD (LOKUM) 2,00 2019-05-07 2019-05-14 2019-04-24 projekt uchwały WZA
LPP (LPP) 60,00 2019-06-18 2019-06-27 rekomendacja zarządu
MOL (MOL) 142,50 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF); rekomendacja zarządu
NEU (NEUCA) 7,40 rekomendacja zarządu
PAS (PASSUS) 0,05 2019-08-27 2019-09-10 rekomendacja zarządu i RN
PEO (PEKAO) 6,60 2019-07-10 2019-07-30 rekomendacja zarządu
PGN (PGNIG) - zarząd rekomenduje przeznaczenie na dywidendę do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto za 2018 r., uwzględniając już wypłaconą dywidendę zaliczkową; pod koniec października 2018 r. zarząd PGNiG zdecydował o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404,5 mln zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 r. - oznaczało to wypłatę zaliczki w wysokości 0,07 zł na akcję
PKN (PKNORLEN) 3,50 2019-07-22 2019-08-05 rekomendacja zarządu
PKO (PKOBP) 1,33 rekomendacja zarządu
PKP (PKPCARGO) 1,50 rekomendacja zarządu i RN
PJP (PROJPRZEM) 0,60 rekomendacja zarządu
RWL (RAWLPLUG) 0,33 rekomendacja zarządu
RBS (ROBINSON) 0,07 2019-07-05 2019-07-11 2019-04-17 projekt uchwały WZA; w dywidendzie nie uczestniczy 23.017 akcji spółki skupionych na podstawie programów skupu akcji własnych realizowanych w okresie od 21.06.2012 r. do 27.03.2022 r.
ROB (ROBYG) 0,38 rekomendacja zarządu
RPC (ROPCZYCE) 1,30 2019-04-23 projekt uchwały WZA
SPL (SANPL) 19,72 2019-05-30 2019-06-14 rekomendacja zarządu; łaczna kwota dywidendy = 514.026.364,32 zł z niepodzielonego zysku netto za 2016 r. + 957.588.300,90 zł z niepodzielonego zysku netto za 2017 r. + 541.068.016,50 zł z zysku netto za 2018 r.; dywidenda na 1 akcję serii A-L oraz N będzie wynosić 19,72 zł, na 1 akcję serii M będzie wynosić 14,68 zł
SME (SIMPLE) - rekomendacja zarządu
SKA (SNIEZKA) 2,50 rekomendacja zarządu
STX (STALEXP) 0,37 2019-04-18 2019-05-20 2019-04-03 projekt uchwały WZA; dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
STF (STALPROFI) 0,23 2019-08-14 2019-09-06 rekomendacja zarządu
TNX (TALANX) 1,45 rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
TOW (TOWERINV) 1,00 rekomendacja zarządu
VOX (VOXEL) 0,99 2019-09-27 2019-10-21 rekomendacja zarządu i RN
WPL (WIRTUALNA) 1,00 2019-06-07 2019-06-17 rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 29.060.850,00 zł = 408.286,47 zł tj. cały zysk za 2018 r. + 28.652.563,53 zł z zysków z lat ubiegłych
XTB (XTRADEBDM) 0,52 2019-04-25 2019-05-10 2019-04-15 projekt uchwały WZA; spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za 2018 r. w wys. 41.084.272,25 zł tj. 0,35 zł na akcję; do wypłaty pozostało 19.955.217,95 zł tj. 0,17 zł na akcję
ZWC (ZYWIEC) 30,00 rekomendacja zarządu; łaczna kwota dywidendy = 4.903252,16 zł, tj. cały fundusz rezerwowy + 303.236.857,84 zł z zysku za rok 2018 r.