STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

Wybierz dywidendę za rok
* dywidenda zostanie pomniejszona o należny zryczałtowany podatek
** należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji
UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa** Data wypłaty Data WZA Uwagi
4FM (4FUNMEDIA) 0,25 2017-10-12 2017-10-26 2017-06-29
AHL (AATHOLD) 0,40 2017-06-16 2017-06-23 2017-06-08
AIN (ABSINVEST) 0,04 2017-08-16 2017-09-01 2017-06-28
ACG (ACAUTOGAZ) 2,70 2017-08-14 2017-09-05 2017-05-18
ALL (AILLERON) 0,20 2017-08-10 2017-08-31 2017-05-31
AIT (AITON) 0,10 2017-05-05 2017-05-19 2017-04-26
ALI (ALTUSTFI) 1,50 2017-07-12 2017-07-26 2017-06-28
AML (ALUMETAL) 2,92 2017-05-24 2017-06-07 2017-05-16
AMB (AMBRA) 0,52 2016-10-20 2016-11-03 2016-10-11 rok obrotowy 2015/2016 trwa od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
AMC (AMICA) 5,50 2017-07-10 2017-07-19 2017-06-30
AOL (ANALIZY) 0,90 2017-06-16 2017-07-04 2017-05-29
APT (APATOR) 1,10 2017-06-21 2017-07-04 2017-06-12 na poczet dywidendy z zysku za 2016 rok wypłacona została w grudniu 2016 roku zaliczka w wysokości 0,35 zł (ustalenie prawa do zaliczki - 30 listopada 2016 r., wypłata zaliczki - 7 grudnia 2016 r.). Pozostała deklarowana kwota dywidendy, w wysokości 0,75 zł brutto na akcję
APN (APLISENS) 0,30 2017-06-30 2017-07-14 2017-05-30
APE (APSENERGY) 0,02 2017-06-16 2017-06-30 2017-05-29
AQU (AQUABB) 0,87 2017-06-23 2017-07-11 2017-06-14 łączna kwota dywidendy 11.298.686,52 zł = 9.350.637,12 zł z zysku za 2016 r. + 1948049,40 zł z kapitału rezerwowego
ARR (ARTERIA) 0,23 2017-12-01 2017-12-15 2017-06-22 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
ASB (ASBIS) 0,03 2017-06-21 2017-07-14 2017-06-14 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w USD
ASM (ASMGROUP) 0,06 2017-06-30 2017-07-17 2017-06-21 łączna kwota dywidendy 3.421.178,52 zł = 3.328.606,75 z zysku za 2016 r. + 92.571,77 zł z kapitału rezerwowego
ABS (ASSECOBS) 1,27 2017-05-12 2017-06-01 2017-04-20
ACP (ASSECOPOL) 3,01 2017-05-16 2017-06-01 2017-04-25
ASE (ASSECOSEE) 0,48 2017-06-30 2017-07-14 2017-03-30 łączna kwota dywidendy 24.909.240,48 zł = 17.543,54 zł z zysku za 2016 r. + 24.891.696,94 zł z kapitału rezerwowego
ACS (ASSECOSLO) 1,08 2017-04-05 2017-04-28 2017-03-29 łączna kwota dywidendy 23.068.800 euro = 10.155.164,90 euro tj. cały zysk za 2016 r. + 3.709.133,31 euro z niepodzielnonych zysków z 2009 r. + 2.306.908,13 euro z niepodzielnonych zysków z 2010 r. + 2.424.247,98 euro z niepodzielnonych zysków za 2012 r. + 4.473.345,68 euro z niepodzielnonych zysków z 2013 r.; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
1AT (ATAL) 1,68 2017-05-02 2017-05-18 2017-04-24
ATD (ATENDE) 0,20 2017-06-28 2017-07-14 2017-05-29
ATP (ATLANTAPL) 0,33 2017-02-10 2017-02-28 2016-12-20 dywidenda za rok obrotowy 2015/2016, zakończony 30 czerwca 2016 r.
ATG (ATMGRUPA) 0,22 2017-05-26 2017-06-02 2017-05-18 łaczna kwota dywidendy 18.546.000 zł = 16.662.000 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 1.884.000 zł z zysków zatrzymanych
BAH (BAHOLDING) 0,89 2017-07-11 2017-07-19 2017-06-30 łaczna kwota dywidendy 36.981.148,28 zł = 575.311,27 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 33.497.207,37 zł z kapitału zapasowego
BBA (BBCONSULT) 0,02 2017-08-16 2017-09-01 2017-06-28
BRG (BERLING) 0,30 2017-07-11 2017-07-19 2017-06-23 łączna kwota dywidendy 5.265.060,00 zł = 2.634.412,35 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 2.630.647,65 zł z kapitału zapasowego
BCM (BETACOM) 0,05 2017-08-04 2017-08-17 2017-07-20 rok obrotowy 2016/2017 trwa od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.
BFC (BIOFACTOR) 0,11 2017-07-07 2017-08-29 2017-06-27
BMX (BIOMAXIMA) 0,05 2017-08-31 2017-09-18 2017-06-26
LWB (BOGDANKA) 1,00 2017-07-13 2017-08-02 2017-06-26
BOW (BOWIM) 0,10 2017-05-19 2017-06-07 2017-05-08
BSC (BSCDRUK) 0,63 2017-06-05 2017-06-21 2017-05-26
BDX (BUDIMEX) 14,99 2017-05-19 2017-06-05 2017-05-11 łączna kwota dywidendy 382.696.169,02 zł = 381.916.051,20 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 780.117,82 zł z kapitału zapasowego
BZW (BZWBK) 5,40 2017-05-31 2017-06-14 2017-05-17 dywidenda zostanie wypłacona z niepodzielonego zysku z 2014 i 2015 r.
CSR (CASPAR) 0,67 2017-06-22 2017-07-07 2017-06-13
CCC (CCC) 2,59 2017-09-07 2017-09-21 2017-06-08 łączna kwota dywidendy 101.434.760,00 zł = 58.483.445,46 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 42.951.314,54 zł z kapitału zapasowego
CCS (CCS) 0,15 2017-07-14 2017-07-28 2017-09-29 2017-06-29 dywidenda zostanie wypłacona w dówch ratach: I rata w wys.0,07 zł na akcję - 28 lipca 2017 r., II rata w wys. 0,08 zł na akcję spółki - 29 września 2017 r.
CDR (CDPROJEKT) 1,05 2017-05-30 2017-06-13 2017-05-23
CDL (CDRL) 1,20 2017-05-17 2017-06-01 2017-05-09
CEZ (CEZ) 33,00 2017-06-27 2017-08-01 2017-06-21 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK; łączna kwota dywidendy 17.753.662.047,00 CZK = 8.834.108.324,78 CZK tj. cały zysk za 2016 r. + 8.919.553.722,22 CZK z niepodzielonych zysków
CTS (CITYSERV) 0,62 2017-05-23 2017-06-13 2017-05-22 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
CLN (CLNPHARMA) 0,17 2017-06-01 2017-06-14 2017-05-25
CNT (CNT) 0,20 2017-07-03 2017-07-17 2017-06-13 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego; NWZA 16 lipca 2017. uchwaliło niższą dywidendę 0,20 zł zamiast 0,30 zł na akcję, łącznie 2.727.000,00 zł (uchwała ZWZA z 13.06.2017 r.)
CMR (COMARCH) 1,50 2017-07-31 2017-08-11 2017-06-27
CPS (CYFRPLSAT) 0,32 2017-07-20 2017-08-03 2017-06-27
DBC (DEBICA) 2,35 2017-09-21 2017-12-19 2017-06-22
DCR (DECORA) 0,85 2017-06-05 2017-06-22 2017-05-26
DEK (DEKPOL) 0,53 2017-09-14 2017-09-22 2017-06-29
DKR (DEKTRA) 1,05 2017-06-30 2017-09-04 2017-06-09 łączna kwota dywidendy 1.159.200 zł = 1.155.850,20 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 3.349,80 zł z zysku za lata poprzednie
DEL (DELKO) 0,35 2017-07-14 2017-08-02 2017-06-21
DOM (DOMDEV) 5,05 2017-06-26 2017-07-04 2017-07-04 2017-05-25
ECH (ECHO) 1,35 2017-07-05 2017-07-21 2017-06-29 łączna kwota dywidendy 557.132.285,70 zł = 270.365.911,83 zł z zysku za 2016 r. + 80.421.082,87 zł z funduszu rezerwowego + 206.345.291,00 zł z kapitału zapasowego; spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w łącznej kwocie 350.786.994,70 zł, co daje 0,85 zł na akcję. Zaliczkę wypłacono w dwóch ratach. Pierwsza w wys. 0,69 zł na akcję (łącznie 284.756.501,58 zł) 29 grudnia 2016 r., druga w wys. 0,16 zł (łącznie 66.030.493,12 zł) - 26 czerwca 2017 r.; do wypłaty posotało 0,50 zł na akcję
EDI (EDINVEST) 0,03 2017-06-16 2017-07-03 2017-06-07
EFK (EFEKT) 0,90 2017-09-14 2017-10-03 2017-06-21 spółka wypłaci 0,90 zł akcję zwykłą i 1,08 zł akcję uprzywilejowaną
EBX (EKOBOX) 0,02 2017-07-13 2017-07-28 2017-06-14
EGH (EKOPOL) 0,02 2017-06-17 2017-07-04 2017-05-29 dywidenda wynosi 0,02 zł na jedną akcję zwykłą (seria C, D, F i H) i 0,03 zł na jedną akcję uprzywilejowaną (seria A i E)
ELB (ELBUDOWA) 10,00 2017-07-20 2017-08-03 2017-12-19 2017-04-25 zarząd rekomendował wypłatę dywidendy 6,00 zł na akcję; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach - po 5,00 zł na akcję - 3 sierpnia i 19 grudnia 2017 r.
ELT (ELEKTROTI) 0,35 2017-06-14 2017-06-30 2017-05-26
EMU (EMUZYKA) 0,74 2017-07-04 2017-08-03 2017-06-20 łączna kwota dywidendy = 1.368.929,50 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 4.193.403,34 zł z kapitału zapasowego
ENA (ENEA) 0,25 2017-07-24 2017-08-10 2017-06-26
ENG (ENERGA) 0,19 2017-09-25 2017-10-09 2017-06-26
ENT (ENTER) 0,55 2017-05-19 2017-06-02 2017-05-12
ERG (ERG) 1,25 2017-04-07 2017-04-24 2017-03-30
EGS (ERGIS) 0,20 2017-07-07 2017-07-14 2017-06-27
EUC (EUCO) 1,33 2017-06-12 2017-06-27 2017-06-05
EUR (EUROCASH) 0,73 2017-05-16 2017-06-06 2017-04-25
EHG (EUROHOLD) 1,00 2017-07-14 2017-09-30 2017-06-30 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w BGN
ETX (EUROTAX) 0,62 2017-06-14 2017-06-29 2017-06-05
ETL (EUROTEL) 1,90 2017-06-15 2017-06-30 2017-05-17
GEU (EXOUPOS) 0,51 2017-04-12 2017-04-27 2017-04-05
FAM (FAM) 0,68 2017-06-30 2017-09-01 2017-06-26 kwota w wys. 5.039.137,00 zł (0,29 zł na akcję) została już wypłacona akcjonariuszom z zysku wypracowanego przez spółkę w 2016 r. tytułem zaliczki na dywidendę na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 29/2016 z dnia 23 września 2016 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr VIII/571/22/2016 z dnia 23 września 2016 r.; do wypłaty pozostanie 12.434.358,69 zł, tj. 0,39 zł na akcję
FSG (FASING) 0,80 2017-08-07 2017-08-17 2017-06-12
FRO (FERRO) 1,20 2017-07-04 2017-07-26 2017-10-04 2017-06-20 łaczna kwota dywidendy 25.491.186,00 zł = 4.949.914,69 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 20.541.271,31 zł z zysków z lat ubiegłych; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: I transza 0,50 zł - 26 lipca 2017 r., II transza 0,70 zł - 4 października 2017 r.
FTE (FORTE SA) 0,20 2017-05-25 2017-06-09 2017-05-17
GKP (GEKOPLAST) 0,55 2017-07-04 2017-07-21 2017-09-22 2017-06-28 wypłata dywidendy w dwóch transzach: I transza 0,28 zł na akcją (łącznie 1.693.831,72 zł) 21 lipca 2017 r.; II transza 0,27 zł na akcję (łącznie 1.633.337,73 zł) 22 września 2017 r.
GTS (GEOTRANS) 0,10 2017-07-17 2017-07-31 2017-06-27
GPW (GPW) 2,15 2017-07-19 2017-08-02 2017-06-19
GCN (GROCLIN) 0,20 2017-07-14 2017-08-01 2017-06-22
GRN (GRODNO) 0,17 2016-11-02 2016-11-18 2016-09-28 rok obrotowy 2015/2016 trwa od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.
ATT (GRUPAAZOTY) 0,79 2017-08-04 2017-08-23 2017-06-30
GTC (GTC) 0,27 2017-05-26 2017-06-12 2017-05-16
GWR (GWARANT) 0,40 2017-06-30 2017-07-14 2017-06-12
BHW (HANDLOWY) 4,53 2017-07-03 2017-07-20 2017-06-22
HRS (HERKULES) 0,16 2017-09-29 2017-10-13 2017-06-30
HOR (HORTICO) 0,07 2017-07-12 2017-07-28 2017-06-30
HDR (HYDROTOR) 2,00 2017-09-14 2017-10-04 2017-06-24
I2D (I2DEV) 1,90 2017-05-23 2017-06-06 2017-05-16
IAI (IAI) 0,12 2017-07-06 2017-07-13 2017-06-27
IFI (IFIRMA) 0,08 2017-05-15 2017-06-01 2017-04-24 spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,02 zł na akcję (łacznie 128.000 zł); ustalenie prawa do zaliczki - 21 kwietnia 2017 r., wypłata zaliczki - 28 kwietnia 2017 r.; do wypłaty pozostanie 0,06 zł na akcję
IIA (IIAAV) 0,06 2017-06-02 2017-06-07 2017-06-01 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
GKI (IMMOBILE) 0,06 2017-08-31 2017-09-30 2017-06-30 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
IMS (IMS) 0,12 2017-06-02 2017-06-20 2017-05-25
IDT (INDATA) 0,01 2017-09-29 2017-12-29 2017-06-29
INS (INDOS) 0,07 2017-06-19 2017-07-04 2017-06-07
INP (INPRO) 0,25 2017-06-13 2017-06-27 2017-06-02
INK (INSTALKRK) 0,25 2017-07-21 2017-08-09 2017-05-20
IRL (INTERAOLT) 0,51 2017-05-15 2017-05-24 2017-04-28 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
CAR (INTERCARS) 0,71 2017-06-30 2017-07-14 2017-06-12
INL (INTROL) 0,40 2017-08-18 2017-08-31 2017-06-22 łączna kwota dywidendy 10.655.520 zł = 9.191.546,06 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 1.463.973,94 zł z kapitału zapasowego
IPE (IPOPEMA) 0,03 2017-07-07 2017-07-18 2017-06-27
IZS (IZOSTAL) 0,07 2017-08-16 2017-09-01 2017-05-18
K2I (K2INTERNT) 1,00 2017-08-16 2017-11-10 2017-06-20 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
KPI (KANCELWEC) 0,04 2017-07-14 2017-07-28 2017-06-28
KER (KERNEL) 0,25 2017-04-20 2017-04-27 2016-12-12 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w dolarach
KTY (KETY) 30,00 2017-08-24 2017-09-07 2017-11-23 2017-05-31 łączna kwota dywidendy 284.699.400,00 zł = 176.333.398,14 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 108.366.001,86 zł z kapitału zapasowego; wypłata nastąpi w dwóch ratach: 7 września 2017 r. - 8,00 zł na akcję, łącznie kwota 75.919.840,00 zł i 23 listopada 2017 r. - 22,00 zł na akcję, łącznie kwota 208.779.560,00 zł
KGH (KGHM) 1,00 2017-07-14 2017-08-17 2017-11-16 2017-06-21 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach; dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
KGL (KGL) 0,19 2017-07-12 2017-07-26 2017-06-07
KPL (KINOPOL) 1,13 2017-07-04 2017-07-18 2017-10-03 2017-05-30 łaczna kwota dywidendy 22.398.186,52 zł = 18.098.006,66 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 4.300.179,86 zł z zysków z lat poprzednich; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: 18 lipca 2017 r. 0,57 zł i 3 października 2017 r. 0,56 zł
KLN (KLON) 0,01 2017-09-15 2017-12-14 2017-06-19
KOF (KOFOL) 13,50 2017-07-14 2017-07-21 2017-06-21 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w CZK; łączna kwota dywidendy 457.047.500,00 CZK = 245.705.708,13 CZK + 211.341.791,87 CZK z zysków niepodzielonych z lat ubiegłych; w grudniu 2016 r. Kofola wypłaciła 7 CZK na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2016 r.
KGN (KOGENERA) 6,58 2017-07-20 2017-08-09 2017-04-20
KRK (KRKA) 2,75 2017-07-19 2017-07-20 2017-07-07 projekt uchwały WZA; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro; Stowarzyszenie Małych Akcjonariuszy w Słowenii zaproponowało, aby Krka wypłaciła z zysku za 2016 rok łącznie 112,9 mln euro, czyli 3,5 euro dywidendy na akcję
KRU (KRUK) 2,00 2017-06-29 2017-07-05 2017-05-15 łaczna kwota dywidendy 37.488.432 zł = 4.212.086,30 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 33.276.345,70 zł z kapitału zapasowego
KSW (KRUSZWICA) 11,08 2017-07-21 2017-08-08 2017-06-07 na poczet dywidendy z zysku za 2016 rok wypłacona została w grudniu 2016 roku zaliczka w łącznej wysokości 199.986.456,30 zł z kapitału zapasowego, tj. 8,70 zł na akcję (WZA 28.10.2016 r.; ustalenie prawa do zaliczki - 2 grudnia 2016 r., wypłata zaliczki - 9 grudnia 2016 r.); do wypłaty pozostanie 2,38 zł na akcję
KVT (KRVITAMIN) 0,17 2017-07-05 2017-10-05 2017-06-28
LCC (LCCORP) 0,07 2017-07-25 2017-08-08 2017-05-10 łączna kwota dywidendy 31.329.081,77 zł = 31.217.938,75 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 111.143,02 zł z kapitału zapasowego
LEN (LENA) 0,30 2017-06-13 2017-06-29 2017-05-26
LTX (LENTEX) 0,50 2017-07-07 2017-07-23 2017-05-25
LVC (LIVECHAT) 1,41 2017-07-24 2017-08-07 2017-07-17 rok obrotowy 2015/2016 trwa od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.
LKD (LOKUM) 0,78 2017-06-20 2017-07-05 2017-06-12 łaczna kwota dywidendy 14.040.000,00 zł - zostanie wypłacona z zysku za 2016 r. oraz z kapitału zapasowego
LTS (LOTOS) 1,00 2017-09-12 2017-09-29 2017-06-14
LPP (LPP) 35,74 2017-09-04 2017-09-20 2017-06-19
LUG (LUG) 0,14 2017-09-14 2017-09-21 2017-06-21 łączna kwota dywidendy 1.007.799,80 zł = 783.689,12 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 224.110,68 zł z zysku netto zatrzymanego z lat poprzednich
MAK (MAKARONPL) 0,25 2017-07-14 2017-07-28 2017-06-29
MLB (MAKOLAB) 0,06 2017-07-13 2017-08-03 2017-06-29
MPH (MASTERPHA) 0,22 2017-06-26 2017-07-10 2017-06-19
MCL (MCLOGIC) 3,25 2017-04-12 2017-05-05 2017-03-20
MDI (MDIENERGIA) 0,09 2017-07-07 2017-07-14 2017-06-30
MDG (MEDICALG) 2,00 2017-07-16 2017-10-16 2017-06-20
MEG (MEGARON) 1,42 2017-06-21 2017-07-05 2017-06-13 spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za 2016 r.; łączna wys. wypłaconej zaliczki wyniosła 1.161.000,00 zł, co daje 0,43 zł na akcję; ustalenie prawa do dywidendy 9 stycznia 2017 r.; wypłata 16 stycznia 2017 r.; do wypłaty pozostało 0,99 zł na akcję; spółka wypłaci dodatkowo dywidendę z kapitału rezerwowego z lat 2008, 2009 i 2011 w wys. 1,50 zł na akcję (łącznie 3.510.000 zł)
MNC (MENNICA) 0,70 2017-05-19 2017-05-26 2017-04-26
MRC (MERCATOR) 0,13 2017-07-11 2017-07-18 2017-06-30
MEX (MEXPOLSKA) 0,32 2017-07-17 2017-08-29 2017-06-21
MFO (MFO) 0,58 2017-06-30 2017-07-21 2017-06-19
MOL (MOL) 625,00 2017-04-13 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF)
MWT (MWTRADE) 0,75 2017-04-20 2017-05-09 2017-04-10
NET (NETIA) 0,38 2017-06-09 2017-07-06 2017-04-24
NEU (NEUCA) 5,75 2017-05-10 2017-05-25 2017-04-27
NWG (NEWAG) 0,70 2017-09-04 2017-09-18 2017-06-06
CNG (NOWAGALA) 0,10 2017-05-31 2017-06-14 2017-05-10 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
ODL (ODLEWNIE) 0,20 2017-06-30 2017-07-14 2017-05-04
OEG (OLYMPIC) 0,10 2017-05-08 2017-05-09 2017-04-20 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
ONC (ONICO) 0,06 2017-09-15 2017-10-06 2017-06-27
OPN (OPONEO.PL) 0,20 2017-07-03 2017-07-20 2017-06-14
OPM (OPTEAM) 1,71 2017-05-25 2017-06-09 2017-05-25 28.12.2016 r. spółka wypłaciła zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy w łącznej kwocie 12 482 428,86 zł, tj. 1,71 zł na akcję. W związku z tym spółka nie jest zobowiązana do wypłaty dodatkowych kwot na rzecz akcjonariuszy z tytułu dywidendy uchwalonej przez ZWZA za 2016 r.
ORB (ORBIS) 1,60 2017-07-18 2017-08-03 2017-06-08
ORN (ORIONINV) 1,55 2017-08-18 2017-10-25 2017-06-20
NVA (PANOVA) 0,75 2017-07-25 2017-08-10 2017-04-27 łączna kwota dywidendy 7.477.146,75 zł = 3.482.216,43 zł z zysku za 2016 r. + 3.994.930,32 zł z kapitału zapasowego
BKM (PBKM) 1,80 2017-05-23 2017-06-30 2017-05-15
PCX (PCCEXOL) 0,13 2017-06-22 2017-07-04 2017-06-13
PCR (PCCROKITA) 7,56 2017-04-12 2017-04-28 2017-04-04
PCM (PCM) 2,36 2017-07-06 2017-07-21 2017-06-27
PGS (PEGAS) 1,30 2017-10-13 2017-10-26 2017-06-15 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w euro; łączna kwota dywidendy 13.258.574,55 euro = 11.998,220 euro z zysku za 2016 r. + 1.260.354,55 euro z zysku z lat poprzednich
PBX (PEKABEX) 0,11 2017-07-05 2017-07-31 2017-06-30
PEO (PEKAO) 8,68 2017-06-21 2017-07-06 2017-04-19
PEL (PELION) 1,35 2017-07-07 2017-07-14 2017-07-21 2017-06-30 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: I rata 0,35 zł na akcję 14 lipca 2017 r., II rata 1,00 zł na akcję 21 lipca 2017 r.
PEM (PEMANAGER) 2,93 2017-09-08 2017-11-16 2017-06-29
PFL (PFLEIDER) 1,10 2017-07-05 2017-07-19 2017-06-21
PGN (PGNIG) 0,20 2017-07-19 2017-08-03 2017-06-28
PGO (PGODLEW) 0,37 2017-07-03 2017-07-11 2017-06-27
PSW (PGSSOFT) 0,52 2017-06-29 2017-07-17 2017-06-20 w 2016 r. została wypłacona zaliczka na poczet dywidendy za rok 2016 w wys. 0,12 zł na akcję (łącznie 3 387 828,60 zł); do wypłaty pozostanie 0,40 zł na akcję (łącznie 11 292 762,00 zł)
PHN (PHN) 0,26 2017-08-16 2017-08-31 2017-06-30
PKN (PKNORLEN) 3,00 2017-07-14 2017-08-04 2017-06-30
PLX (PLASTBOX) 0,15 2017-06-21 2017-07-03 2017-06-08
PLR (POLAR) 1,50 2017-08-18 2017-12-15 2017-07-03 łączna kwota dywidendy 4.526.622 zł = 3.423.111,66 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 1.103.510,34 zł z kapitału zapasowego
PCE (POLICE) 0,42 2017-06-30 2017-07-21 2017-06-12
POM (POLMED) 0,12 2017-06-19 2017-06-26 2017-06-08
PLA (POLNA) 1,00 2017-06-20 2017-06-28 2017-06-12 łączna kwota dywidendy 1.415.641,00 zł = 926.281,91 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 489.359,09 zł z zysków niepodzielonych
PRO (PROMISE) 0,47 2017-08-01 2017-08-16 2017-06-27
PRT (PROTEKTOR) 0,23 2017-09-29 2017-10-13 2017-06-30 łączna kwota dywidendy 4.374.968,00 zł = 4.023.961,20 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 351.006,80 zł z kapitału zapasowego
PTW (PTWP) 0,37 2017-07-07 2017-07-21 2017-06-28
ZAP (PULAWY) 8,58 2017-06-12 2017-06-30 2017-06-01
PZU (PZU) 1,40 2017-09-29 2017-10-19 2017-06-29
QNT (QUANTUM) 1,64 2017-08-25 2017-09-08 2017-06-26 wys. dywidendy jest uzależniona od procesu rejestracji umorzenia ww. akcji własnych: jeżeli na dzień dywidendy tj. na 25.08.2017 r. proces rejestracji umorzenia zostanie ukończony, to dywidendą zostaną objęte akcje w ilości 1.314.870, tzn., że na 1 akcję przypadnie dywidenda w wys. 1,64 zł; - Jeżeli na dzień dywidendy tj. na 25.08.2017 r. proces rejestracji umorzenia nie zostanie jeszcze ukończony, to dywidendą zostaną objęte akcje w ilości 1.480.757, tzn., że na 1 akcję przypadnie dywidenda w wys. 1,46 zł
RAF (RAFAMET) 0,30 2017-08-16 2017-08-30 2017-11-30 2017-06-26 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach
RBW (RAINBOW) 1,00 2017-06-26 2017-07-06 2017-06-19
RWL (RAWLPLUG) 0,33 2017-08-09 2017-08-25 2017-06-09 łączna kwota dywidendy 10.744.800,00 zł = 2.263.623,38 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 8.481.176,62 zł z kapitału zapasowego
RLP (RELPOL) 0,40 2017-08-07 2017-08-22 2017-06-23
RBS (ROBINSON) 0,05 2017-06-30 2017-07-17 2017-03-31
ROB (ROBYG) 0,27 2017-06-19 2017-07-04 2017-06-06 łączna kwota dywidendy 71.034.840,00 zł = 65.189.000,00 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 5.845.840,00 zł z zysków z lat ubiegłych
RON (RONSON) 0,19 2017-08-03 2017-08-10 2017-06-30 WZA spółki 1 marca 2017 r. zadecydowało o przeznaczeniu zysku za pierwsze trzy kwartały 2016 r. oraz części kapitału zapasowego w łącznej kwocie 14.760.974 zł na wypłatę zaliczki dywidendowej (na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016); ustalenie prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję - 17.03.2017 r.; wypłata - 23.03.2017 r.; do wypłaty pozostanie 0,10 zł na akcję
RPC (ROPCZYCE) 1,00 2017-04-20 2017-04-25 2017-04-12
SNK (SANOK) 3,60 2017-07-06 2017-07-26 2017-06-26 Aviva OFE zgłosił projekt uchwały na ZWZ Sanok Rubber Company, w którym proponuje, by spółka wypłaciła w formie dywidendy 119,9 mln zł, czyli 4,46 zł na akcję, z zysku za 2016 r.
SAN (SANTANDER) 0,06 2017-04-26 2017-05-02 2017-04-07 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
SWG (SECOGROUP) 0,51 2017-07-04 2017-07-18 2017-05-26 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
SEA (SEKA) 0,29 2017-07-10 2017-07-25 2017-06-29
SEK (SEKO) 0,31 2017-06-12 2017-07-03 2017-05-29
SEL (SELENAFM) 0,30 2017-08-01 2017-08-16 2017-06-23
SFG (SILVANO) 0,20 2017-07-13 2017-07-19 2017-06-29 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
SME (SIMPLE) 0,05 2017-08-01 2017-08-31 2017-11-30 2017-06-20 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: pierwsza 0,03 zł na akcję ? 31 sierpnia 2017 r., druga 0,02 zł na akcję ? 30 listopada 2017 r.
SMS (SMSKREDYT) 0,20 2017-06-30 2017-07-12 2017-06-20 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
SKA (SNIEZKA) 3,20 2017-06-19 2017-07-03 2017-06-01
SON (SONEL) 0,25 2017-06-16 2017-06-30 2017-06-01
SPH (SOPHARMA) 0,10 2017-05-16 2017-07-24 2017-06-02 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w lewach (BGN); dzień dywidendy ustalono na 14 dni od daty walnego zgromadzenia, a jej wypłata ma nastąpić w terminie trzech miesięcy; łączna kwota dywidendy 38.249.890,70 BGN = 37.769.879,20 BGN tj. cały zysk za 2016 r. + 480.011,51 BGN z zysków niepodzielonych
STX (STALEXP) 0,18 2017-04-24 2017-05-16 2017-04-13
STP (STALPROD) 3,00 2017-07-14 2017-07-31 2017-06-19
STF (STALPROFI) 0,10 2017-09-05 2017-09-26 2017-06-07
SNS (SYNTHOS) 1,03 2017-05-15 2017-05-29 2017-05-08 łaczna kwota pozostałej do wypłaty dywidendy 661.625.000,00 zł = 256.023.237,50 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 405.601.762,50 zł z zysków z lat ubigłych; 28 grudnia 2016 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,53 zł na akcję (łącznie 701.322.500,00 zł), do wypłaty pozostanie 661.625.000,00 zł tj. 0,50 zł na akcję
TNX (TALANX) 1,35 2017-05-12 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
TLX (TALEX) 1,10 2017-05-22 2017-06-06 2017-10-03 2017-04-26 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach, po 0,55 zł na akcję
TAR (TARCZYNSKI) 0,65 2017-05-31 2017-06-14 2017-04-28
TLS (TELESTR) 1,50 2017-08-18 2017-12-15 2017-07-03 łączna kwota dywidendy 4.526.622 zł = 3.423.111,66 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 1.103.510,34 zł z kapitału zapasowego
TLV (TELIANI) 0,02 2017-07-21 2017-09-11 2017-06-22
TME (TERMOEXP) 0,15 2017-08-25 2017-09-08 2017-06-28
TOR (TORPOL) 0,44 2017-06-16 2017-09-30 2017-06-06 ZWZA ustaliło, że listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2016 r. ustala się na 10 dzień liczony od dnia następującego po dniu podjęcia ww. uchwały
TRK (TRAKCJA) 0,50 2017-07-05 2017-07-19 2017-06-27
ECA (UHYECA) 0,06 2017-08-18 2017-09-01 2017-06-29
ULM (ULMA) 5,40 2017-05-05 2017-05-18 2017-04-21 łączna kwota dywidendy 28.380.412,80 zł = 10.711.612,37 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 17.668.800,43 zł z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
UNI (UNIBEP) 0,20 2017-06-22 2017-07-07 2017-06-13 z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 wyłączonych zostało 1 mln akcji własnych spółki nabytych w dniu 7 lutego 2017 r.
U2K (UNIMA) 0,18 2017-09-20 2017-10-05 2017-06-21
UNT (UNIMOT) 1,20 2017-07-04 2017-07-20 2017-06-20
VRB (VERBICOM) 0,03 2017-07-31 2017-08-31 2017-06-28
VGO (VIGOSYS) 8,24 2017-05-31 2017-06-14 2017-05-24
VIN (VINDEXUS) 0,20 2017-06-21 2017-06-29 2017-06-14
VOT (VOTUM) 0,67 2017-07-10 2017-07-25 2017-10-25 2017-06-29 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach: I rata w wys. 0,33 zł na akcję ? 25 lipca 2017 r.; II rata dywidendy w wys. 0,34 zł na akcję ? 25 października 2017 r.
VOX (VOXEL) 0,55 2017-07-24 2017-08-08 2017-06-23
WAX (WADEX) 0,70 2017-05-16 2017-05-31 2017-05-09 łączna kwota dywidendy 2.315.097,40 zł = 517.506,93 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 1.797.590,47 zł z kapitału zapasowego
WWL (WAWEL) 20,00 2017-05-25 2017-06-09 2017-05-11
WDB (WDBBU) 0,12 2017-07-19 2017-08-02 2017-06-28
WDX (WDX) 0,44 2017-06-28 2017-07-18 2017-06-14
WLT (WIELTON) 0,25 2017-06-12 2017-06-26 2017-06-06
WPL (WIRTUALNA) 1,10 2017-07-10 2017-07-20 2017-04-26 łączna kwota dywidendy 31.692.984,40 zł = 4.608.494,96 zł tj. cały zysk za 2016 r. + 27.084.489,44 zł z zysków z lat ubiegłych
WST (WISTIL) 12,31 2017-04-19 2017-07-31 2017-11-15 2017-04-19 wypłata dywidendy nastąpi w dwóch ratach: I rata w wys. 6,31 zł na akcję (łącznie 4.102.004,80 zł) 31 lipca 2017 r., II rata w wys. 6,00 zł na akcję (łacznie 3.900.480,00 zł) 15 listopada 2017 r.
WTN (WITTCHEN) 0,83 2017-05-24 2017-05-31 2017-05-08
WOD (WODKAN) 0,17 2017-07-03 2017-07-18 2017-06-21
WOJ (WOJAS) 0,05 2017-07-11 2017-07-27 2017-06-16
XTB (XTRADEBDM) 0,32 2017-05-05 2017-05-23 2017-04-24
YOL (YOLO) 2,85 2017-05-26 2017-06-09 2017-05-09
ZEP (ZEPAK) 1,29 2017-08-04 2017-08-16 2017-06-28
ZWC (ZYWIEC) 29,00 2017-04-27 2017-05-17 2017-04-19 łaczna kwota dywidendy 297.868.773 zł = 290.224.291,09 zł tj. część zysku za 2016 r. + 7.644. 481,91 zł tj. cały fundusz rezerwowy; na podst. uchwały z dn. 20 września 2016 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 112.984.707,00 zł (11,00 zł na akcję) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015; ustalenie prawa do dywidendy 9.11.2016 r.; wypłata dywidendy 16.11.2016 r.; do wypłaty 17 maja 2017 r. pozostanie 18,00 zł na akcję
ARH 1,20 2017-06-01 2017-06-15 2017-05-25 spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy kwoty 9.311.252,40 zł, tj. 0,40 zł na akcję, co oznacza, że wypłacie w roku 2017 na rzecz akcjonariuszy podlega pozostała kwota: 18.622.504,80 zł, tj. 0,80 zł na akcję