STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

Wybierz dywidendę za rok
* dywidenda zostanie pomniejszona o należny zryczałtowany podatek
** należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji
UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa** Data wypłaty Data WZA Uwagi
ING (INGBSK) 3,50 2019-04-18 2019-05-06 2019-03-29 projekt uchwały WZA
INL (INTROL) 0,08 2019-04-16 2019-04-24 2019-04-09 projekt uchwały; dywidenda zostanie wypłacona z kapitału rezerwowego
APT (APATOR) 1,30 2019-05-27 rekomendacja zarządu; na poczet dywidendy z zysku za 2018 r. wypłacona została w dniu 21 grudnia 2018 roku zaliczka w wysokości 0,40 zł brutto na akcję
SKA (SNIEZKA) 2,50 rekomendacja zarządu
INK (INSTALKRK) 3,00 propozycja akcjonariuszy
DOM (DOMDEV) 9,05 2019-06-18 2019-06-26 rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 226.869.219,10 zł = 214.098.396,63 zł tj. zysk za 2018 r. + 12.770.822,47 zł z kapitału zapasowego
STX (STALEXP) 0,37 rekomendacja zarządu i RN; dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
ZWC (ZYWIEC) 30,00 rekomendacja zarządu; łaczna kwota dywidendy = 4.903252,16 zł, tj. cały fundusz rezerwowy + 303.236.857,84 zł z zysku za rok 2018 r.
ASE (ASSECOSEE) 0,52 rekomendacja zarządu i RN; łączna kwota przeznaczona na dywidendę (z zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz kapitału rezerwowego) wynosi 26.985.010,52 zł
ABS (ASSECOBS) 1,50 rekomendacja zarządu i RN
COG (COGNOR) - rekomendacja zarządu
ACG (ACAUTOGAZ) 3,00 rekomendacja zarządu
IMS (IMS) 0,19 rekomendacja zarządu
JSW (JSW) 1,71 2019-08-27 2019-09-10 rekomendacja zarządu
BHW (HANDLOWY) 3,74 2019-06-13 2019-06-24 rekomendacja zarządu
1AT (ATAL) 4,70 rekomendacja zarządu
AQU (AQUABB) 0,77 rekomendacja zarządu
PJP (PROJPRZEM) 0,60 rekomendacja zarządu
MOL (MOL) 142,50 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF); rekomendacja zarządu
PGN (PGNIG) - zarząd rekomenduje przeznaczenie na dywidendę do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto za 2018 r., uwzględniając już wypłaconą dywidendę zaliczkową; pod koniec października 2018 r. zarząd PGNiG zdecydował o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404,5 mln zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 r. - oznaczało to wypłatę zaliczki w wysokości 0,07 zł na akcję
DKR (DEKTRA) 0,85 rekomendacja zarządu
PKN (PKNORLEN) 3,50 2019-07-22 2019-08-05 rekomendacja zarządu
PEO (PEKAO) 6,60 2019-07-10 2019-07-30 rekomendacja zarządu
SPL (SANPL) 19,72 2019-05-30 2019-06-14 rekomendacja zarządu; łaczna kwota dywidendy = 514.026.364,32 zł z niepodzielonego zysku netto za 2016 r. + 957.588.300,90 zł z niepodzielonego zysku netto za 2017 r. + 541.068.016,50 zł z zysku netto za 2018 r.; dywidenda na 1 akcję serii A-L oraz N będzie wynosić 19,72 zł, na 1 akcję serii M będzie wynosić 14,68 zł