STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

Wybierz dywidendę za rok
* dywidenda zostanie pomniejszona o należny zryczałtowany podatek
** należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji
UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa** Data wypłaty Data WZA Uwagi
ZWC (ZYWIEC) 30,00 2019-04-16 2019-04-25 2019-04-08 łaczna kwota dywidendy 308.140.110, 00 zł = 4.903.252,16 zł, tj. cały fundusz rezerwowy + 303.236.857,84 zł z zysku za rok 2018 r.
INL (INTROL) 0,08 2019-04-16 2019-04-24 2019-04-09 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału rezerwowego
STX (STALEXP) 0,37 2019-04-18 2019-05-20 2019-04-03 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
ING (INGBSK) 3,50 2019-04-18 2019-05-06 2019-03-29
ACK (ACKERMAN) 1,20 2019-04-23 2019-04-30 2019-04-16
PCR (PCCROKITA) 8,31 2019-04-24 2019-05-08 2019-04-16
XTB (XTRADEBDM) 0,52 2019-04-25 2019-05-10 2019-04-15 spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za 2018 r. w wys. 41.084.272,25 zł tj. 0,35 zł na akcję; do wypłaty pozostało 19.955.217,95 zł tj. 0,17 zł na akcję
CLN (CLNPHARMA) 0,24 2019-04-30 2019-05-13 2019-04-23
RPC (ROPCZYCE) 1,30 2019-05-07 2019-05-21 2019-04-23
LKD (LOKUM) 2,00 2019-05-07 2019-05-14 2019-04-24
APE (APSENERGY) 0,09 2019-05-10 2019-05-20 2019-04-29
SKA (SNIEZKA) 2,60 2019-05-14 2019-05-28 2019-04-26
PCX (PCCEXOL) 0,09 2019-05-14 2019-05-23 2019-04-25
NEU (NEUCA) 7,40 2019-05-15 2019-05-22 2019-04-26
PTN (POLTRONIC) 0,02 2019-05-15 2019-05-08 wypłata przysługującej akcjonariuszom dywidendy nastąpi w dniu określonym przez Radę Nadzorczą, nie później niż do 31 grudnia 2019 r.
ULM (ULMA) 5,71 2019-05-17 2019-05-24 2019-05-09
ACP (ASSECOPOL) 3,07 2019-05-20 2019-06-05 2019-04-26 łączna kwota dywidendy 254.810.930,21 zł = 166.540.359,81 zł tj. cały zysk za 2018 r. + 88.270.570,40 zł z kapitału zapasowego
ASB (ASBIS) 0,05 2019-05-21 2019-06-04 2019-05-08 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w USD; 20 grudnia 2018 r. spółka wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 2.775.000 USD, co stanowiło 0,05 USD na akcję; do wypłaty pozostanie 0,05 USD W przypadku akceptacji rekomendacji Rady Dyrektorów ASBISc Enterprises przez ZWZA, całościowa dywidenda z zysku za 2018 r. może wynieść 0,10 USD na akcję, co oznaczało będzie całkowitą wypłatę w wysokości 5.550.000 USD z zysku netto po opodatkowan
MNC (MENNICA) 1,00 2019-05-22 2019-05-29 2019-05-15
LEN (LENA) 0,29 2019-05-24 2019-06-04 2019-05-09
AMC (AMICA) 4,00 2019-05-29 2019-06-06 2019-05-21
SPL (SANPL) 19,72 2019-05-30 2019-06-14 2019-05-16 łaczna kwota dywidendy 2.012.682.681,71 zł = 514.026.364,32 zł z niepodzielonego zysku netto za 2016 r. + 957.588.300,90 zł z niepodzielonego zysku netto za 2017 r. + 541.068.016,50 zł z zysku netto za 2018 r.; dywidenda na 1 akcję serii A-L oraz N będzie wynosić 19,72 zł, na 1 akcję serii M będzie wynosić 14,68 zł
ABS (ASSECOBS) 1,50 2019-05-31 2019-06-13 2019-05-13
SME (SIMPLE) 0,40 2019-05-31 2019-06-10 2019-08-30 2019-05-14 wypłata dywidendy w dwóch ratach: I rata 0,25 zł - 10 czerwca 2019 r.; II rata 0,15 zł - 30 sierpnia 2019 r.
GWR (GWARANT) 0,17 2019-05-31 2019-06-17 2019-05-22
CDR (CDPROJEKT) 1,05 2019-05-31 2019-06-13 2019-05-23
BIP (BIOPLANET) 0,02 2019-06-03 2019-07-29 2019-05-09
IMS (IMS) 0,19 2019-06-03 2019-06-17 2019-05-27
SEL (SELENAFM) 0,30 2019-06-03 2019-06-07 2019-05-27
ATG (ATMGRUPA) 0,23 2019-06-03 2019-06-10 2019-05-27 łączna kwota dywidendy 19.389.000 zł = 16.315.000 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 3.074.000 zł z zysków zatrzymanych
SEK (SEKO) 0,66 2019-06-04 2019-06-12 2019-05-08
TEN (TSGAMES) 3,78 2019-06-05 2019-06-19 2019-05-24
BDX (BUDIMEX) 6,30 2019-06-06 2019-06-19 2019-05-16
AML (ALUMETAL) 4,08 2019-06-07 2019-06-27 2019-05-17 łączna kwota dywidendy 63 156 331,44 zł = 43.862.155,46 zł z zysku za 2018 r. + 19.294.175,98 zł z kapitału zapasowego
WXF (WARIMPEX) 0,06 2019-06-07 2019-06-12 2019-06-03 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
WPL (WIRTUALNA) 1,00 2019-06-07 2019-06-17 2019-05-14 łączna kwota dywidendy 29.060.850,00 zł = 408.286,47 zł tj. cały zysk za 2018 r. + 28.652.563,53 zł z zysków z lat ubiegłych
ETL (EUROTEL) 2,20 2019-06-07 2019-06-17 2019-05-28
APT (APATOR) 1,30 2019-06-10 2019-06-24 2019-05-27 na poczet dywidendy z zysku za 2018 r. wypłacona została w dniu 21 grudnia 2018 roku zaliczka w wysokości 0,40 zł brutto na akcję; do wypłaty pozostanie 0,90 zł na akcję
BSC (BSCDRUK) 0,63 2019-06-11 2019-06-18 2019-06-03
BHW (HANDLOWY) 3,74 2019-06-13 2019-06-24 2019-06-05
XPL (XPLUS) 0,03 2019-06-14 2019-06-26 2019-06-06
SON (SONEL) 0,50 2019-06-14 2019-07-01 2019-05-28 łaczna kwota dywidendy 7.000.000,00 zł = 6.285.195,46 zł tj. cały zysk za 2018 r. + 714.804,54 zł z kapitału rezerwowego
WTN (WITTCHEN) 1,00 2019-06-14 2019-06-25 2019-05-14
APS (APS) 0,05 2019-06-14 2019-06-25 2019-06-06
DCR (DECORA) 1,00 2019-06-17 2019-06-28 2019-06-10
CDL (CDRL) 0,80 2019-06-17 2019-06-25 2019-06-11
MXC (MAXCOM) 2,00 2019-06-17 2019-06-24 2019-06-10
ACG (ACAUTOGAZ) 3,94 2019-06-17 2019-06-27 2019-05-17
TAR (TARCZYNSKI) 0,50 2019-06-18 2019-06-26 2019-06-11
LPP (LPP) 60,00 2019-06-18 2019-06-27 2019-06-07
DOM (DOMDEV) 9,05 2019-06-18 2019-06-26 2019-05-30 łączna kwota dywidendy 226.869.219,10 zł = 214.098.396,63 zł tj. cały zysk za 2018 r. + 12.770.822,47 zł z kapitału zapasowego
WLT (WIELTON) 0,33 2019-06-18 2019-06-27 2019-06-10
RON (RONSON) 0,06 2019-06-18 2019-06-25 2019-06-11
MFO (MFO) 0,84 2019-06-21 2019-07-12 2019-06-07
KVT (KRVITAMIN) 0,66 2019-06-21 2019-07-01 2019-05-30 łączna kwota dywidendy 8.086.196,58 zł = 2.709.640,33 zł tj. cały zysk za 2018 r. + 2.709.640,33 zł z kapitału zapasowego
IFI (IFIRMA) 0,04 2019-06-21 2019-06-28 2019-04-25 iFirma wypłaci akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy za 2018 r. w kwocie 0,04 zł na akcję; wypłata dotyczy pierwszego kwartału 2019 r.
TLX (TALEX) 1,30 2019-06-24 2019-07-02 2019-11-05 2019-05-23 wypłata dywidendy w dwóch równych transzach: I transza - 0,50 zł na akcję; II transza - 0,80 zł na akcję
UNI (UNIBEP) 0,22 2019-06-25 2019-07-09 2019-06-12
DGA (DGA) 0,40 2019-06-25 2019-07-05 2019-06-10
1AT (ATAL) 4,70 2019-06-26 2019-07-03 2019-07-10 2019-06-05 dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych transzach po 2,35 zł na akcję 3 i 10 lipca 2019 r.
DKR (DEKTRA) 0,85 2019-06-26 2019-09-04 2019-06-05
BOW (BOWIM) 0,03 2019-06-26 2019-07-05 2019-06-17
AQU (AQUABB) 0,77 2019-06-26 2019-07-04 2019-06-14
LAB (LABOPRINT) 0,19 2019-06-27 2019-07-15 2019-06-17
CAR (INTERCARS) 0,71 2019-06-28 2019-07-12 2019-06-17
ASE (ASSECOSEE) 0,52 2019-06-28 2019-07-11 2019-04-11 łączna kwota dywidendy 26.985.010,52 zł = 26.220.922,36 zł z zysku za 2018 r. + 764.088,16 zł z kapitału rezerwowego
ODL (ODLEWNIE) 0,30 2019-06-28 2019-07-12 2019-05-06
MLS (MLSYSTEM) 0,20 2019-06-30 2019-07-19 2019-06-14
KPL (KINOPOL) 0,30 2019-07-01 2019-07-12 2019-06-24
STP (STALPROD) 5,00 2019-07-01 2019-07-16 2019-06-19
ARH (ARCHICOM) 1,15 2019-07-01 2019-07-08 2019-06-19 łączna kwota dywidendy 29.520.894,45 zł = 19.083.697,04 zł tj. cały zysk za 2018 r. + 10.437.197,41 zł z kapitału rezerwowego
KRU (KRUK) 5,00 2019-07-02 2019-07-10 2019-06-25 wypłata dywidendy nastąpi z kapitału zapasowego
ZAP (PULAWY) 1,76 2019-07-02 2019-07-18 2019-06-24
SNK (SANOK) 1,00 2019-07-03 2019-07-10 2019-06-14
MGT (MANGATA) 4,50 2019-07-03 2019-07-31 2019-06-05
PKP (PKPCARGO) 1,50 2019-07-03 2019-07-10 2019-06-26
OPN (OPONEO.PL) 0,40 2019-07-03 2019-07-20 2019-06-18
EGH (EKOPOL) 0,06 2019-07-03 2019-07-17 2019-06-18 dywidenda wynosi 0,06 zł na jedną akcję zwykłą (seria D, F i H) i 0,09 zł na jedną akcję uprzywilejowaną (seria A i E)
SWG (SECOGROUP) 0,41 2019-07-04 2019-07-18 2019-06-05
QNT (QUANTUM) 0,83 2019-07-04 2019-07-25 2019-06-11
APN (APLISENS) 0,35 2019-07-05 2019-07-19 2019-06-04
RBS (ROBINSON) 0,07 2019-07-05 2019-07-11 2019-04-17 w dywidendzie nie uczestniczy 23.017 akcji spółki skupionych na podstawie programów skupu akcji własnych realizowanych w okresie od 21.06.2012 r. do 27.03.2022 r.
WWL (WAWEL) 25,00 2019-07-08 2019-07-16 2019-06-27
VOT (VOTUM) 0,19 2019-07-08 2019-07-22 rekomendacja zarządu i RN; dywidenda zostanie wypłacona z kapitału rezerwowego
VIN (VINDEXUS) 0,30 2019-07-09 2019-07-19 2019-06-28
EGS (ERGIS) 0,10 2019-07-09 2019-07-16 2019-06-24
PEO (PEKAO) 6,60 2019-07-10 2019-07-30 2019-06-26
FMF (FAMUR) 0,53 2019-07-10 2019-07-22 2019-06-17 łączna kwota dywidendy 304.622.055,88 zł = 153.435.438,79 zł tj. cały zysk za 2018 r. + 151.186.617,09 zł z zysku z lat ubiegłych
AGO (AGORA) 0,50 2019-07-12 2019-08-01 2019-06-12 łączna kwota dywidendy 23.290.415,50 zł = 15.169.055,95 zł tj. cały zysk za 2018 r. + 8.121.359,55 zł z kapitału zapasowego
K2I (K2INTERNT) 0,50 2019-07-12 2019-07-26 2019-06-18
MLB (MAKOLAB) 0,02 2019-07-12 2019-08-02 2019-06-28
KSW (KRUSZWICA) 2,56 2019-07-19 2019-08-06 2019-06-05
GPW (GPW) 3,18 2019-07-19 2019-08-02 2019-06-17
PKN (PKNORLEN) 3,50 2019-07-22 2019-08-05 2019-06-14
KGL (KGL) 0,14 2019-07-23 2019-08-06 2019-06-10
BIK (BIK) 2,00 2019-07-24 2019-08-07 2019-07-25 projekt uchwały WZA; przerwa w obradach WZA do 25 lipca; wypłata dywidendy nastąpi z zysku za rok 2018 oraz z części środków zgromadzonych na kapitale zapasowym spółki w latach 2014-2017
IZS (IZOSTAL) 0,13 2019-07-24 2019-08-09 2019-04-26
PGN (PGNIG) 0,18 2019-07-26 2019-08-07 2019-06-27 pod koniec października 2018 r. zarząd PGNiG zdecydował o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404,5 mln zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 r. - oznaczało to wypłatę zaliczki w wysokości 0,07 zł na akcję
PKO (PKOBP) 1,33 2019-07-31 2019-08-14 2019-05-06
TOR (TORPOL) 0,25 2019-07-31 2019-10-31 2019-06-11
NWG (NEWAG) 0,75 2019-08-02 2019-09-02 2019-06-05
RLP (RELPOL) 0,42 2019-08-07 2019-08-22 2019-06-14
RWL (RAWLPLUG) 0,33 2019-08-08 2019-08-23 2019-06-28
HDR (HYDROTOR) 2,10 2019-08-14 2019-09-06 2019-06-29
MAK (MAKARONPL) 0,25 2019-08-14 2019-08-29 2019-06-18
STF (STALPROFI) 0,23 2019-08-14 2019-09-06 2019-05-16
PZU (PZU) 2,80 2019-08-14 2019-09-05 2019-05-24
INP (INPRO) 0,25 2019-08-16 2019-08-30 2019-06-12
KTY (KETY) 24,00 2019-08-22 2019-09-05 2019-11-07 2019-05-30 łączna kwota dywidendy 229.090.728,00 zł = 191.439.215,01 zł tj. cały zysk za 2018 r. + 37.651.512,99 zł z kapitału zapasowego; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: 5 września 2019 r. 7,00 zł na akcję (łącznie 66.818.129,00 zł) i 7 listopada 2019 r. 17,00 zł na akcję (łącznie 162.272.599,00 zł)
FSG (FASING) 0,80 2019-08-26 2019-09-10 2019-05-28
TOW (TOWERINV) 1,00 2019-08-27 2019-09-12 2019-05-29
INK (INSTALKRK) 1,70 2019-08-27 2019-09-10 2019-06-22
PAS (PASSUS) 0,05 2019-08-27 2019-09-10 2019-06-12
JSW (JSW) 1,71 2019-08-27 2019-09-10 2019-07-03
EDI (EDINVEST) 0,05 2019-08-30 2019-09-13 2019-06-11
EFK (EFEKT) 1,20 2019-09-10 2019-09-24 2019-07-10 projekt uchwały WZA; spółka wypłaci 1,20 zł akcję zwykłą i 1,44 zł akcję uprzywilejowaną
EAH (ESOTIQ) 0,50 2019-09-10 2019-10-10 2019-06-27
PJP (PROJPRZEM) 0,60 2019-09-12 2019-09-26 2019-06-12
ENP (ENAP) 0,03 2019-09-12 2019-12-12 2019-06-12
LUG (LUG) 0,14 2019-09-12 2019-09-19 2019-06-28
LTS (LOTOS) 3,00 2019-09-12 2019-09-27 2019-06-28
MEX (MEXPOLSKA) 0,19 2019-09-17 2019-10-08 2019-06-17
DBC (DEBICA) 4,88 2019-09-23 2019-12-18 2019-06-25
VOX (VOXEL) 0,99 2019-09-27 2019-10-21 rekomendacja zarządu i RN
COG (COGNOR) - 2019-09-27 2019-10-08 2019-07-26 projekt uchwały WZA; przerwa do 26 lipca 2019
LTX (LENTEX) - 2019-05-21
R22 (R22) - 2019-05-30 2019-04-26 łączna kwota dywidendy 8.000.000,00 zł = 7.434.843, 89 zł tj. cały zysk za 2018 r. + 565.156,11 zł z kapitału zapasowego
ROB (ROBYG) 0,38 2019-06-28 2019-06-27
MOL (MOL) 142,50 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF); rekomendacja zarządu
PSW (PGSSOFT) 0,14 2019-06-13 na poczet dywidendy wypłacono w 2018 r. w ramach zaliczki 3.980.494,98 zł, tj. 0,14 zł na akcję; kwota zaliczka stanowi całkowitą kwotę dywidendy za rok 2018, więc spółka nie wskazała dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
TNX (TALANX) 1,45 2019-05-11 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro