STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

Wybierz dywidendę za rok
* dywidenda zostanie pomniejszona o należny zryczałtowany podatek
** należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji
UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa** Data wypłaty Data WZA Uwagi
INL (INTROL) 0,08 2019-04-16 2019-04-24 2019-04-09 projekt uchwały; dywidenda zostanie wypłacona z kapitału rezerwowego
IMS (IMS) 0,19 rekomendacja zarządu
STX (STALEXP) 0,37 rekomendacja zarządu i RN; dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
ASE (ASSECOSEE) 0,52 rekomendacja zarządu i RN; łączna kwota przeznaczona na dywidendę (z zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz kapitału rezerwowego) wynosi 26.985.010,52 zł
PJP (PROJPRZEM) 0,60 rekomendacja zarządu
AQU (AQUABB) 0,77 rekomendacja zarządu
DKR (DEKTRA) 0,85 rekomendacja zarządu
APT (APATOR) 1,30 2019-05-27 rekomendacja zarządu; na poczet dywidendy z zysku za 2018 r. wypłacona została w dniu 21 grudnia 2018 roku zaliczka w wysokości 0,40 zł brutto na akcję
ABS (ASSECOBS) 1,50 rekomendacja zarządu i RN
JSW (JSW) 1,71 2019-08-27 2019-09-10 rekomendacja zarządu
SKA (SNIEZKA) 2,50 rekomendacja zarządu
ACG (ACAUTOGAZ) 3,00 rekomendacja zarządu
INK (INSTALKRK) 3,00 propozycja akcjonariuszy
PKN (PKNORLEN) 3,50 2019-07-22 2019-08-05 rekomendacja zarządu
ING (INGBSK) 3,50 2019-04-18 2019-05-06 2019-03-29 projekt uchwały WZA
BHW (HANDLOWY) 3,74 2019-06-13 2019-06-24 rekomendacja zarządu
1AT (ATAL) 4,70 rekomendacja zarządu
PEO (PEKAO) 6,60 2019-07-10 2019-07-30 rekomendacja zarządu
DOM (DOMDEV) 9,05 2019-06-18 2019-06-26 rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 226.869.219,10 zł = 214.098.396,63 zł tj. zysk za 2018 r. + 12.770.822,47 zł z kapitału zapasowego
SPL (SANPL) 19,72 2019-05-30 2019-06-14 rekomendacja zarządu; łaczna kwota dywidendy = 514.026.364,32 zł z niepodzielonego zysku netto za 2016 r. + 957.588.300,90 zł z niepodzielonego zysku netto za 2017 r. + 541.068.016,50 zł z zysku netto za 2018 r.; dywidenda na 1 akcję serii A-L oraz N będzie wynosić 19,72 zł, na 1 akcję serii M będzie wynosić 14,68 zł
ZWC (ZYWIEC) 30,00 rekomendacja zarządu; łaczna kwota dywidendy = 4.903252,16 zł, tj. cały fundusz rezerwowy + 303.236.857,84 zł z zysku za rok 2018 r.
MOL (MOL) 142,50 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w forintach (HUF); rekomendacja zarządu
COG (COGNOR) - rekomendacja zarządu
PGN (PGNIG) - zarząd rekomenduje przeznaczenie na dywidendę do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto za 2018 r., uwzględniając już wypłaconą dywidendę zaliczkową; pod koniec października 2018 r. zarząd PGNiG zdecydował o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 404,5 mln zł na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2018 r. - oznaczało to wypłatę zaliczki w wysokości 0,07 zł na akcję