STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

Wybierz dywidendę za rok
* dywidenda zostanie pomniejszona o należny zryczałtowany podatek
** należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji
UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa** Data wypłaty Data WZA Uwagi
MBR (MOBRUK) 3,51 2020-03-12 2020-03-19 2020-03-03 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
CDA (CDA) 0,70 2020-03-30 2020-03-31 2020-03-23
ING (INGBSK) 3,80 2020-04-23 2020-05-11 2020-04-02 projekt uchwały WZA
XTB (XTRADEBDM) 0,24 2020-04-30 2020-05-15 rekomendacja zarządu i RN
MBK (MBANK) 1,15 2020-05-14 2020-05-28 rekomendacja zarządu i RN
DOM (DOMDEV) 9,50 2020-06-18 2020-06-25 rekomendacja zarządu
PKN (PKNORLEN) 3,00 2020-07-14 2020-07-28 rekomendacja zarządu
IZS (IZOSTAL) 0,11 2020-07-24 2020-08-12 rekomendacja zarządu
ASE (ASSECOSEE) 0,74 rekomendacja zarządu i RN; łączna kwota dywidendy 38.401.745,74 zł (z zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz kapitału rezerwowego)
BTX (FORBUILD) 0,28 2020-03-09 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego; dzień dywidendy i jej wypłaty ma zostać ustalony przez najbliższe ZWZA spółki
ASB (ASBIS) 0,08 propozycja rady dyrektorów; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w USD; spółka wypłaciła 19 grudnia 2019 r. zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 3,33 mln USD, co stanowiło 0,06 USD na akcję. Łączna dywidenda za 2019 r. może wynieść 0,135 USD na akcję, czyli 7,49 mln USD
DCR (DECORA) 1,00 rekomendacja zarządu
LEN (LENA) 0,30 rekomendacja zarządu
UNT (UNIMOT) 1,97 rekomendacja zarządu i RN
SME (SIMPLE) 0,55 rekomendacja zarządu i RN
TNX (TALANX) 1,50 rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
AQU (AQUABB) 0,73 rekomendacja zarządu
RWL (RAWLPLUG) 0,33 rekomendacja zarządu
NEU (NEUCA) 8,65 rekomendacja zarządu
IMS (IMS) 0,20 rekomendacja zarządu i RN
PPS (PEPEES) 0,06 rekomendacja zarządu i RN
STX (STALEXP) 0,05 rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 12.363.101,15 zł = 10.396.725,91 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 1.966.375,24 zł z kapitału zapasowego
APT (APATOR) 1,30 2020-05-25 rekomendacja zarządu; na poczet dywidendy z zysku za 2019 r. wypłacona została w dniu 12 grudnia 2019 r. zaliczka w wys. 0,45 zł brutto na 1 akcję; pozostała część dywidendy w kwocie 0,85 zł na akcję zostanie wypłacona po podjęciu ostatecznej decyzji przez akcjonariuszy na ZWZA 25 maja 2020 r.