STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

Wybierz dywidendę za rok
* dywidenda zostanie pomniejszona o należny zryczałtowany podatek
** należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji
UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa** Data wypłaty Data WZA Uwagi
7FT (7FIT) 0,06 2020-08-26 2020-09-22 rekomendacja zarządu
ABK (ABAK) 0,08 2020-08-12 2020-08-20 2020-07-28
ACA (ACARTUS) 0,03 2020-07-16 2020-07-27 2020-06-26
AMC (AMICA) 3,00 2020-09-04 2020-09-14 2020-08-27 projekt uchwały WZA
APT (APATOR) 1,10 2020-08-17 2020-08-31 2020-07-02 na poczet dywidendy z zysku za 2019 r. wypłacona została w dniu 12 grudnia 2019 r. zaliczka w wys. 0,45 zł brutto na 1 akcję; pozostała część dywidendy w kwocie 0,65 zł na akcję zostanie wypłacona 31 sierpnia 2020 r.
APN (APLISENS) 0,25 2020-07-23 2020-08-06 2020-06-25
APE (APSENERGY) 0,05 2020-05-15 2020-05-25 2020-05-05
AQU (AQUABB) 0,73 2020-07-01 2020-07-14 2020-06-22
ASB (ASBIS) 0,08 2020-05-21 2020-06-04 2020-05-06 dywidenda na akcję (0,075 USD), zysk netto i dywidenda łącznie została podana w USD; spółka wypłaciła 19 grudnia 2019 r. zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 3,33 mln USD, co stanowiło 0,06 USD na akcję. Łączna dywidenda za 2019 r. może wynieść 0,135 USD na akcję, czyli 7,49 mln USD
ABS (ASSECOBS) 1,80 2020-05-19 2020-06-05 2020-04-28
ACP (ASSECOPOL) 3,01 2020-06-05 2020-06-17 2020-05-27 łączna kwota dywidendy 249.830.912,03 zł = 206.798.620,21 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 43.032.291,82 zł z kapitału zapasowego
ASE (ASSECOSEE) 0,74 2020-06-25 2020-07-08 2020-06-16 łączna kwota dywidendy 38.401.745,74 zł = 37.024.757,63 z zysku za 2019 r. + 1.376.988,11 zł z kapitału rezerwowego
ATD (ATENDE) 0,22 2020-07-24 2020-08-10 2020-06-25
ATG (ATMGRUPA) 0,08 2020-08-10 2020-08-17 2020-08-03
BGD (BIOGENED) 0,20 2020-09-15 2020-11-16 2020-06-16
BIP (BIOPLANET) 0,33 2020-09-10 2020-09-24 2020-06-24
BDX (BUDIMEX) 4,56 2020-07-01 2020-07-14 2020-06-18
CRC (CARPATHIA) 0,08 2020-09-18 2020-10-09 2020-08-27 projekt uchwały WZA; w przypadku dywidendy przekazywanej na rachunki prowadzone w Rumunii, może być ona wypłacana w RON i wynosić będzie 0,08 RON na jedną akcję; wszelkie zaokrąglenia z tytułu różnic kursowych dokonywane będą w dół, do 0,01 RON
CSR (CASPAR) 1,74 2020-06-23 2020-07-02 2020-06-10
CDA (CDA) 0,70 2020-03-30 2020-03-31 2020-03-23
CEZ (CEZ) 34,00 2020-07-03 2020-08-03 2020-06-29 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie zostały podane w koronach CZK
CLN (CLNPHARMA) 0,08 2020-06-02 2020-06-19 2020-05-19
CMR (COMARCH) 1,50 2020-07-06 2020-07-16 2020-06-24
CPG (CPGROUP) 2,10 2020-05-26 2020-06-09 2020-05-18
CPS (CYFRPLSAT) 1,00 2020-10-15 2020-10-22 2021-01-11 2020-07-23 łączna kwota dywidendy 639.546.016,00 zł = 586.802.125,73 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 52.743.890,27 zł z kapitału zapasowego; wypłata pierwszej transzy 0,35 zł na akcję (łącznie 223.841.105,60 zł) - 22 października 2020 r.; wypłata drugiej transzy 0,65 zł na akcję (łącznie 415.704.910,40 zł) - 11 stycznia 2021 r.
DBC (DEBICA) 4,08 2020-10-09 2020-12-17 2020-08-25 projekt uchwały WZA
DCR (DECORA) 1,50 2020-06-10 2020-06-24 2020-05-29
DEL (DELKO) 0,45 2020-07-16 2020-07-30 2020-06-30
DOM (DOMDEV) 9,50 2020-09-07 2020-09-14 2020-08-31 projekt uchwały WZA
EDI (EDINVEST) 0,31 2020-04-30 2020-05-15 2020-04-23
EFK (EFEKT) 0,01 2020-08-28 2020-11-26 2020-08-28 projekt uchwały WZA; dywidenda na akcję zwykłą ma wynieść 0,01 zł, a dywidenda na akcję uprzywilejowaną będzie o 20 proc. wyższa od tej wartości
ECK (EUROSNACK) 0,01 2020-08-18 2020-09-01 2020-08-04
ETX (EUROTAX) 0,30 2020-07-14 2020-07-22 2020-10-30 2020-07-03 Wypłata dywidendy w kwocie 1.000.000 zł nastąpi 22 lipca 2020 r., wypłata dywidendy w kwocie 500.000 zł nastąpi 30 października 2020 r.
FEE (FEERUM) 0,50 2020-09-10 2020-09-30 2020-06-29
FRO (FERRO) 0,40 2020-10-01 2020-10-20 2020-08-31 projekt uchwały WZA
BTX (FORBUILD) 0,26 2020-07-22 2020-07-29 2020-07-15
GTS (GEOTRANS) 0,80 2020-06-19 2020-06-26 2020-06-12
GPW (GPW) 2,40 2020-07-28 2020-08-11 2020-06-22
HOR (HORTICO) 0,05 2020-07-09 2020-07-30 2020-06-30
HDR (HYDROTOR) 1,00 2020-08-14 2020-09-08 2020-06-27
IFI (IFIRMA) 0,16 2020-03-16 2020-03-23 2020-06-30 spółka rozliczy kwotę 1.024.000 zł wypłaconą już tytułem zaliczek na dywidendę za 2019 r.; łączna kwota zaliczek za 2019 r. wyniosła 16 gr na akcję
GKI (IMMOBILE) 0,02 2020-09-29 2020-10-13 2020-06-29 łączna kwota dywidendy 1.507.258,64 zł = 555.000 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 952.258,64 zł z niepodzielonych zysków z ub. lat
IMS (IMS) 0,05 2020-09-04 2020-09-18 2020-08-28 projekt uchwały WZA
INS (INDOS) 0,19 2020-06-16 2020-06-30 2020-06-02
INP (INPRO) 0,15 2020-08-03 2020-08-17 2020-06-25
INK (INSTALKRK) 0,50 2020-09-03 2020-09-15 2020-08-22 projekt uchwały WZA
INT (INTERNITY) 0,13 2020-07-10 2020-07-17 2020-07-02
IZS (IZOSTAL) 0,11 2020-07-24 2020-08-12 2020-06-24
KPI (KANCELWEC) 0,02 2020-09-10 2020-09-24 2020-06-26
KTY (KETY) 30,73 2020-09-21 2020-10-06 2020-11-04 2020-08-20 projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 294.838.892,81 zł = 205.005.839,37 zł z zysku za 2019 r. + 89.833.053,44 zł z zysków z lat ubiegłych; dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: 6 października 2020 r. 10,14 zł na akcję (łącznie 97.288.199,58 zł) i 4 listopada 2020 r. 20,59 zł na akcję (łącznie 197.550.693,23 zł)
KGL (KGL) 0,34 2020-06-25 2020-07-16 2020-06-04
KMP (KOMPAP) 0,30 2020-07-16 2020-08-13 2020-07-02
KRC (KREC) 0,30 2020-07-31 2020-10-28 2020-07-21
KRK (KRKA) 4,25 2020-07-22 2020-07-23 2020-07-09 dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
KRU (KRUK) 5,00 2020-09-07 2020-09-14 2020-08-31 projekt uchwały WZA; akcjonariusze zdecydują, czy 95 mln zł z zysku netto spółki za 2019 rok trafi na skup do 271 tys. akcji własnych, po cenie 350 zł za sztukę, czy na wypłatę 5 zł dywidendy na jedną akcję
KSW (KRUSZWICA) 2,80 2020-08-20 2020-09-09 rekomendacja zarządu i RN
KVT (KRVITAMIN) 0,24 2020-05-02 2020-05-14 2020-04-27
LAB (LABOPRINT) 0,15 2020-07-20 2020-08-17 2020-07-09
LEN (LENA) 0,24 2020-06-15 2020-06-29 2020-06-01
LTX (LENTEX) 1,00 2020-07-14 2020-07-23 2020-06-04 uchwalono dywidendę 0,65 zł na akcję; spółka wypłaci również 0,35 zł dywidendy dodatkowej, z kapitału zapasowego; NWZA 2.07.2020 r. podjęło uchwałę w tej sprawie, łączna wysokość dywidendy wynosi 43.971.523,00 zł, co daje dywidendę w wys. 1,00 zł na akcję
LVC (LIVECHAT) 2,48 2020-07-30 2020-08-06 rok obrotowy 2019/2020 trwa od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.; wartość dywidendy na jednąą akcję wyniesie 2,48 PLN (wliczając w to zaliczkę na poczet spodziewanej dywidendy wypłaconą w styczniu 2020 r. oraz planowaną drugą zaliczkę na poczet dywidendy - wartość pierwszej zaliczki wyniosła 0,60 zł na jedną akcję, a planowana wartość drugiej zaliczki to również 0,60 zł na jedną akcję); kwota pozostała do wypłaty to 1,28 zł na jedną akcję
LTS (LOTOS) 1,00 2020-09-14 2020-09-28
MAK (MAKARONPL) 0,25 rekomendacja zarządu
MXC (MAXCOM) 2,00 2020-07-03 2020-07-23 2020-06-23 łaczna kwota dywidendy 5.400,00 zł = 3.014,00 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 2.386,00 zł z kapitału zapasowego
MNC (MENNICA) 0,50 2020-06-06 2020-06-16 2020-06-01 dywidenda wypłacona z zysku z lat ubiegłych przekazanego na kapitał zapasowy
MRC (MERCATOR) 0,50 2020-06-19 2020-06-26 2020-06-03 wypłata dywidendy z zysków z lat ubiegłych
MRB (MIRBUD) 0,02 2020-07-07 2020-08-13 2020-06-30
MBR (MOBRUK) 10,25 2020-06-22 2020-06-29 2020-06-15 druga wypłata dywidendy za 2019 r. 3.03.2020 r. NWZA przeznaczyło na wypłatę dywidendy 12.330.226,35 zł, tj. 3,51 zł na akcję; dywidenda wypłacona z kapitału zapasowego; ustalenie prawa 12.03.2020 r., wypłata 19.03.2020 r.
MSM (MSM) 0,17 2020-09-15 2020-10-06 2020-08-31 projekt uchwały WZA
NEU (NEUCA) 8,65 2020-05-21 2020-05-28 2020-05-05 wypłata dywidendy z kapitału zapasowego
NWG (NEWAG) 0,75 2020-08-25 projekt uchwały WZA
NVT (NOVITA) 5,20 2020-09-25 2020-10-05 2020-06-30
NTT (NTTSYSTEM) 0,07 2020-09-30 2020-10-20 2020-06-30
ODL (ODLEWNIE) 0,25 2020-08-28 2020-09-11 2020-07-28
OEX (OEX) 2,32 2020-09-03 2020-09-11 2020-08-25 projekt uchwały WZA
OPN (OPONEO.PL) 0,10 2020-07-15 2020-07-20 2020-07-07
PAS (PASSUS) 0,05 2020-08-20 2020-11-19 2020-06-04
PBX (PEKABEX) 0,16 2020-07-28 2020-07-31 2020-07-21
PPS (PEPEES) 0,12 2020-07-01 2020-07-31 2020-04-21
PGN (PGNIG) 0,09 2020-07-20 2020-08-03 2020-06-24
PSW (PGSSOFT) 0,05 2020-09-15 2020-09-25 2020-08-31 projekt uchwały WZA
PKN (PKNORLEN) 1,00 2020-07-14 2020-07-28 2020-06-05
PLX (PLASTBOX) 0,09 2020-08-21 2020-10-01 2020-08-03
PLY (PLAY) 1,65 2020-05-04 2020-05-12 2020-04-07 wypłata dywidendy okresowej
PLW (PLAYWAY) 9,46 2020-06-22 2020-06-30 2020-06-15 łączna kwota dywidendy 62.436.000,00 zł = 60 842 953,74 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 1.586.990,49 zł z zysku zatrzymanego z lat ubiegłych + 6.055,77 zł z kapitału zapasowego
PLR (POLAR) 0,28 2020-08-25 2020-09-03 2020-06-30
PRF (PRAGMAFA) 3,90 2020-10-23 2020-10-30 2020-08-26 projekt uchwały WZA; łączna kwota dywidendy 10.733.451,30 zł = 6.878.324,58 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 3.855.126,72 zł z kapitału zapasowego
PJP (PROJPRZEM) 0,60 2020-09-29 2020-10-13 2020-06-29
ZAP (PULAWY) 5,45 2020-07-02 2020-07-16 2020-06-23
RON (RONSON) 0,06 2020-08-05 2020-08-24 2020-06-30
RPC (ROPCZYCE) 1,00 2020-08-28 projekt uchwaly WZA
SME (SIMPLE) 0,55 2020-07-17 2020-07-23 2020-06-30
SKA (SNIEZKA) 2,60 2020-07-01 2020-07-15 2020-06-16
SON (SONEL) 0,40 2020-07-07 2020-07-28 2020-06-23
STX (STALEXP) 0,05 rekomendacja zarządu i RN; łączna kwota dywidendy 12.363.101,15 zł = 10.396.725,91 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 1.966.375,24 zł z kapitału zapasowego
STF (STALPROFI) 0,07 2020-09-24 2020-10-15 2020-06-25
SNX (SUNEX) 0,10 2020-07-09 2020-07-13 2020-06-30
TNX (TALANX) 1,50 rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
TLV (TELIANI) 0,02 2020-07-31 2020-08-31 2020-07-15
TIM (TIM) 0,80 2019-12-20 2020-06-29 ww. kwota została wypłacona 20 grudnia 2019 r. tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2019 r.; łączna kwota zaliczki na poczet dywidendy 17.759.360 zł = 5.549.800 zł z zysku wypracowanego przez spółkę w okresie 01.01.2019 r. - 30.06.2019 r. + 12.209.560 zł z funduszu dywidendowego
TOR (TORPOL) 0,90 2020-07-31 2020-10-30 2020-06-25
TOA (TOYA) 0,38 2020-11-24 2020-12-14 2020-08-31 projekt uchwały WZA
TRN (TRANSPOL) 0,09 2020-12-14 2020-12-22 2020-08-27 projekt uchwały WZA; łaczna kwota dywidendy 2.035.008,18 zł = 1.565.592,52 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 469.415,66 zł z kapitału zapasowego
TEN (TSGAMES) 3,78 2020-05-29 2020-06-10 2020-05-20
ULM (ULMA) 2,60 2020-05-18 2020-05-25 2020-05-06
ULG (ULTGAMES) 0,40 2020-07-03 2020-07-17 2020-05-27
UNI (UNIBEP) 0,22 2020-07-01 2020-07-10 2020-10-01 2020-06-15 wypłata dywidendy w dwóch transzach: 10 lipca 2020 r. - 0,11 zł na akcję; 1 października 2020 r. - 0,11 zł na akcję
UNT (UNIMOT) 1,97 2020-06-18 2020-07-09 2020-06-03
VRB (VERBICOM) 0,03 2020-10-16 2020-12-22 2020-07-23
VIN (VINDEXUS) 0,10 2020-07-13 2020-07-21 2020-07-06
VOX (VOXEL) 0,91 2020-08-26 2020-09-11 2020-08-19 projekt uchwały WZA
WAX (WADEX) 0,40 2020-06-10 2020-06-24 2020-06-02
WAS (WASKO) 0,02 2020-07-17 2020-07-31 2020-06-30
WWL (WAWEL) 30,00 2020-06-08 2020-06-16 2020-05-27
XPL (XPLUS) 0,06 2020-07-29 2020-08-05 2020-07-22
XTB (XTRADEBDM) 0,24 2020-04-30 2020-05-15 2020-04-20