STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

Wybierz dywidendę za rok
* dywidenda zostanie pomniejszona o należny zryczałtowany podatek
** należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji
UWAGA! Dywidenda jest podawana zazwyczaj w PLN, w przypadku spółek zagranicznych waluta dywidendy jest wymieniona w polu uwagi
  propozycja dywidendy
  dywidenda uchwalona przez WZA
Spółka Dyw. na akcję brutto [PLN]* Data ustalenia prawa** Data wypłaty Data WZA Uwagi
STX (STALEXP) 0,05 rekomendacja zarządu; łączna kwota dywidendy 12.363.101,15 zł = 10.396.725,91 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 1.966.375,24 zł z kapitału zapasowego
PPS (PEPEES) 0,06 rekomendacja zarządu i RN
ASB (ASBIS) 0,08 propozycja rady dyrektorów; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w USD; spółka wypłaciła 19 grudnia 2019 r. zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 3,33 mln USD, co stanowiło 0,06 USD na akcję. Łączna dywidenda za 2019 r. może wynieść 0,135 USD na akcję, czyli 7,49 mln USD
IZS (IZOSTAL) 0,11 2020-07-24 2020-08-12 rekomendacja zarządu
IMS (IMS) 0,20 rekomendacja zarządu i RN
XTB (XTRADEBDM) 0,24 2020-04-30 2020-05-15 rekomendacja zarządu i RN
BTX (FORBUILD) 0,28 2020-03-09 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego; dzień dywidendy i jej wypłaty ma zostać ustalony przez najbliższe ZWZA spółki
LEN (LENA) 0,30 rekomendacja zarządu
RWL (RAWLPLUG) 0,33 rekomendacja zarządu
SME (SIMPLE) 0,55 rekomendacja zarządu i RN
CDA (CDA) 0,70 2020-03-30 2020-03-31 2020-03-23
AQU (AQUABB) 0,73 rekomendacja zarządu
ASE (ASSECOSEE) 0,74 rekomendacja zarządu i RN; łączna kwota dywidendy 38.401.745,74 zł (z zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz kapitału rezerwowego)
DCR (DECORA) 1,00 rekomendacja zarządu
MBK (MBANK) 1,15 2020-05-14 2020-05-28 rekomendacja zarządu i RN
APT (APATOR) 1,30 2020-05-25 rekomendacja zarządu; na poczet dywidendy z zysku za 2019 r. wypłacona została w dniu 12 grudnia 2019 r. zaliczka w wys. 0,45 zł brutto na 1 akcję; pozostała część dywidendy w kwocie 0,85 zł na akcję zostanie wypłacona po podjęciu ostatecznej decyzji przez akcjonariuszy na ZWZA 25 maja 2020 r.
TNX (TALANX) 1,50 rekomendacja zarządu; dywidenda na akcję, zysk netto i dywidenda łącznie została podana w euro
UNT (UNIMOT) 1,97 rekomendacja zarządu i RN
PKN (PKNORLEN) 3,00 2020-07-14 2020-07-28 rekomendacja zarządu
MBR (MOBRUK) 3,51 2020-03-12 2020-03-19 2020-03-03 dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
ING (INGBSK) 3,80 2020-04-23 2020-05-11 2020-04-02 projekt uchwały WZA
NEU (NEUCA) 8,65 rekomendacja zarządu
DOM (DOMDEV) 9,50 2020-06-18 2020-06-25 rekomendacja zarządu