STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

RPC (ROPCZYCE)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,10 1,30
Efektywność dywidendy (1) 4,12 % 3,94 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 24.07.2018 07.05.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,20 0,00
Daty wypłaty dywidendy 31.07.2018 21.05.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 4 787 889,70 5 658 415,10
Zysk netto [PLN] 11 172 165 27 872 959
Zysk/dywidendy łącznie (4) 42,86 % 20,30 %
Data NWZA 16.07.2018 23.04.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.