STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

SNK (SANOK)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 3,00 1,00
Efektywność dywidendy (1) 9,29 % 4,27 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 06.07.2018 03.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,20 0,00
Daty wypłaty dywidendy 26.07.2018 10.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 80 645 766,00 26 881 922,00
Zysk netto [PLN] 107 752 542 71 083 457
Zysk/dywidendy łącznie (4) 74,84 % 37,82 %
Data NWZA 27.06.2018 14.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.