STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

ACP (ASSECOPOL)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 3,01 3,07
Efektywność dywidendy (1) 7,36 % 6,26 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 21.05.2018 20.05.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,30 0,94
Daty wypłaty dywidendy 07.06.2018 05.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 249 830 912,03 254 810 930,21
Zysk netto [PLN] 175 565 653 166 540 360
Zysk/dywidendy łącznie (4) 142,30 % 153,00 %
Data NWZA 25.04.2018 26.04.2019
Uwagi łączna kwota dywidendy 249.830.912,03 zł = 175.565.652,78 zł tj. cały zysk za 2017 r. + 74.265.259,25 zł zł z kapitału zapasowego łączna kwota dywidendy 254.810.930,21 zł = 166.540.359,81 zł tj. cały zysk za 2018 r. + 88.270.570,40 zł z kapitału zapasowego
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.