STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

STX (STALEXP)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,37 0,05
Efektywność dywidendy (1) 10,19 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 18.04.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,11 -
Daty wypłaty dywidendy 20.05.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 91 486 948,51 12 363 101,15
Zysk netto [PLN] 4 431 996 10 396 726
Zysk/dywidendy łącznie (4) 2 064,24 % 118,91 %
Data NWZA 03.04.2019
Uwagi dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego rekomendacja zarządu i RN; łączna kwota dywidendy 12.363.101,15 zł = 10.396.725,91 zł tj. cały zysk za 2019 r. + 1.966.375,24 zł z kapitału zapasowego
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.