STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

STX (STALEXP)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,29 0,37
Efektywność dywidendy (1) 7,46 % 10,19 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 18.04.2018 18.04.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,02 -0,11
Daty wypłaty dywidendy 18.05.2018 20.05.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 71 705 986,67 91 486 948,51
Zysk netto [PLN] 73 208 490 4 431 996
Zysk/dywidendy łącznie (4) 97,95 % 2 064,24 %
Data NWZA 04.04.2018 03.04.2019
Uwagi - dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.