STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

STP (STALPROD)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 3,00 5,00
Efektywność dywidendy (1) 0,68 % 2,08 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 13.07.2018 01.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 -1,50
Daty wypłaty dywidendy 31.07.2018 16.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 16 740 801,00 27 901 335,00
Zysk netto [PLN] 100 054 033 125 047 738
Zysk/dywidendy łącznie (4) 16,73 % 22,31 %
Data NWZA 26.06.2018 19.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.