STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

PKO (PKOBP)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,55 1,33
Efektywność dywidendy (1) 1,37 % 3,25 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 08.08.2018 31.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,92 -1,53
Daty wypłaty dywidendy 22.08.2018 14.08.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 687 500 000,00 1 662 500 000,00
Zysk netto [PLN] 2 774 000 000 3 335 302 049
Zysk/dywidendy łącznie (4) 24,78 % 49,85 %
Data NWZA 18.06.2018 06.05.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.