STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

ZAP (PULAWY)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 4,46 1,76
Efektywność dywidendy (1) 3,88 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 13.06.2018
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -4,00 -
Daty wypłaty dywidendy 27.06.2018
Dywidenda łącznie [PLN] 85 252 900,00 33 642 400,00
Zysk netto [PLN] 284 080 666 84 160 179
Zysk/dywidendy łącznie (4) 30,01 % 39,97 %
Data NWZA 06.06.2018
Uwagi - rekomendacja zarządu
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.