STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

WWL (WAWEL)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 25,00 25,00
Efektywność dywidendy (1) 2,72 % 3,94 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 02.07.2018 08.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -14,00 8,00
Daty wypłaty dywidendy 10.07.2018 16.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 37 493 875,00 37 493 875,00
Zysk netto [PLN] 113 322 472 77 256 422
Zysk/dywidendy łącznie (4) 33,09 % 48,53 %
Data NWZA 20.06.2018 27.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.