STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

WWL (WAWEL)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 25,00 30,00
Efektywność dywidendy (1) 3,94 % 4,89 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 08.07.2019 08.06.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 8,00 -
Daty wypłaty dywidendy 16.07.2019 16.06.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 37 493 875,00 44 992 650,00
Zysk netto [PLN] 77 256 422 58 610 052
Zysk/dywidendy łącznie (4) 48,53 % 76,77 %
Data NWZA 27.06.2019 27.05.2020
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.