STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

ZWC (ZYWIEC)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 26,00 30,00
Efektywność dywidendy (1) 5,35 % 6,17 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 23.04.2018 16.04.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 0,00
Daty wypłaty dywidendy 10.05.2018 25.04.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 267 054 762,00 308 140 110,00
Zysk netto [PLN] 261 718 162 312 699 345
Zysk/dywidendy łącznie (4) 102,04 % 98,54 %
Data NWZA 12.04.2018 08.04.2019
Uwagi łaczna kwota dywidendy 267.054.762 zł = 256.814.909,50 zł tj. część zysku za 2016 r. + 10.239.852,50 zł tj. cały fundusz rezerwowy; na podst. uchwały z dn. 3 października 2017 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 112.984.707,00 zł (11,00 zł na akcję) w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016; ustalenie prawa do dywidendy 22.11.2017 r.; wypłata dywidendy 29.11.2017 r.; do wypłaty pozostanie 15,00 zł na akcję łaczna kwota dywidendy 308.140.110, 00 zł = 4.903.252,16 zł, tj. cały fundusz rezerwowy + 303.236.857,84 zł z zysku za rok 2018 r.
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.