STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

APT (APATOR)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,20 1,30
Efektywność dywidendy (1) 4,62 % 5,33 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 11.06.2018 10.06.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 0,50
Daty wypłaty dywidendy 25.06.2018 24.06.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 39 728 433,60 42 745 646,40
Zysk netto [PLN] 52 982 322 67 323 156
Zysk/dywidendy łącznie (4) 74,98 % 63,49 %
Data NWZA 28.05.2018 27.05.2019
Uwagi na poczet dywidendy z zysku za 2017 rok została wypłacona w grudniu 2017 roku zaliczka w wys. 0,35 zł brutto na akcję (ustalenie prawa do zaliczki na poczet dywidendy - 15.12.2017 r., wypłata - 22.12.2017 r.); do wypłaty pozostanie 0,85 zł na akcję na poczet dywidendy z zysku za 2018 r. wypłacona została w dniu 21 grudnia 2018 roku zaliczka w wysokości 0,40 zł brutto na akcję; do wypłaty pozostanie 0,90 zł na akcję
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.