STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

ULM (ULMA)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 3,81 5,71
Efektywność dywidendy (1) 5,48 % 9,84 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 10.05.2018 17.05.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 2,50 -2,00
Daty wypłaty dywidendy 17.05.2018 24.05.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 20 023 957,92 30 009 658,72
Zysk netto [PLN] 18 350 995 42 409 247
Zysk/dywidendy łącznie (4) 109,12 % 70,76 %
Data NWZA 27.04.2018 09.05.2019
Uwagi łączna kwota dywidendy 20.023.957,92 zł = 18.350.994,77 zł, tj. cały zysk za 2017 r. + 1.672.963,15 zł z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.