STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

ULM (ULMA)

Dywidenda za rok20182019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 5,71 2,60
Efektywność dywidendy (1) 9,84 % 5,39 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 17.05.2019 18.05.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -2,00 -1,00
Daty wypłaty dywidendy 24.05.2019 25.05.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 30 009 658,72 13 664 643,20
Zysk netto [PLN] 42 409 247 43 499 480
Zysk/dywidendy łącznie (4) 70,76 % 31,41 %
Data NWZA 09.05.2019 06.05.2020
Uwagi - projekt uchwały WZA
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.