STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

COG (COGNOR)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,10 -
Efektywność dywidendy (1) 5,65 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 27.03.2018
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,02 -
Daty wypłaty dywidendy 04.04.2018
Dywidenda łącznie [PLN] 11 861 566,00 36 000 000,00
Zysk netto [PLN] 46 120 975 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 25,72 % -
Data NWZA 22.03.2018
Uwagi - rekomendacja zarządu
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.