STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

COG (COGNOR)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,10 -
Efektywność dywidendy (1) 5,65 % 0,00 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 27.03.2018 27.09.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,02 0,01
Daty wypłaty dywidendy 04.04.2018 08.10.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 11 861 566,00 36 039 000,00
Zysk netto [PLN] 46 120 975 70 038 382
Zysk/dywidendy łącznie (4) 25,72 % 51,46 %
Data NWZA 22.03.2018 26.07.2019
Uwagi - projekt uchwały WZA; przerwa do 26 lipca 2019
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.