STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

EFK (EFEKT)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 1,00 1,20
Efektywność dywidendy (1) 4,63 % 6,67 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 14.09.2018 10.09.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,40 -0,60
Daty wypłaty dywidendy 03.10.2018 24.09.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 1 694 775,00 2 033 730,00
Zysk netto [PLN] 4 687 954 5 134 107
Zysk/dywidendy łącznie (4) 36,15 % 39,61 %
Data NWZA 21.06.2018 10.07.2019
Uwagi spółka wypłaci 1,00 zł akcję zwykłą i 1,20 zł akcję uprzywilejowaną projekt uchwały WZA; spółka wypłaci 1,20 zł akcję zwykłą i 1,44 zł akcję uprzywilejowaną
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.