STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

ENP (ENAP)

Dywidenda za rok20142018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,05 0,03
Efektywność dywidendy (1) 5,15 % 2,59 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 10.08.2015 12.09.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 -0,01
Daty wypłaty dywidendy 27.11.2015 12.12.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 998 471,70 590 301,66
Zysk netto [PLN] 1 713 158 1 415 982
Zysk/dywidendy łącznie (4) 58,28 % 41,69 %
Data NWZA 11.06.2015 12.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.