STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

CNT (CNT)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,50 0,60
Efektywność dywidendy (1) 5,56 % 4,26 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 13.08.2018 01.07.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,00 -
Daty wypłaty dywidendy 06.09.2018 29.07.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 4 545 000,00 5 454 000,00
Zysk netto [PLN] 7 423 550 6 139 472
Zysk/dywidendy łącznie (4) 61,22 % 88,84 %
Data NWZA 07.06.2018
Uwagi - rekomendacja zarządu
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.