STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

CNT (CNT)

Dywidenda za rok20162017
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,20 0,50
Efektywność dywidendy (1) 2,58 % 5,56 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 03.07.2017 13.08.2018
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,04 0,00
Daty wypłaty dywidendy 17.07.2017 06.09.2018
Dywidenda łącznie [PLN] 1 818 000,00 4 545 000,00
Zysk netto [PLN] 404 348 7 423 550
Zysk/dywidendy łącznie (4) 449,61 % 61,22 %
Data NWZA 13.06.2017 07.06.2018
Uwagi dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego; NWZA 16 lipca 2017. uchwaliło niższą dywidendę 0,20 zł zamiast 0,30 zł na akcję, łącznie 2.727.000,00 zł (uchwała ZWZA z 13.06.2017 r.) -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.