STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

HDR (HYDROTOR)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 2,00 2,10
Efektywność dywidendy (1) 4,74 % 5,87 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 14.08.2018 14.08.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -0,60 0,20
Daty wypłaty dywidendy 06.09.2018 06.09.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 4 796 600,00 5 036 430,00
Zysk netto [PLN] 6 228 697 5 967 642
Zysk/dywidendy łącznie (4) 77,01 % 84,40 %
Data NWZA 30.06.2018 29.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.