STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

INK (INSTALKRK)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,30 1,70
Efektywność dywidendy (1) 2,18 % 10,00 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 23.07.2018 27.08.2019
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,20 -0,60
Daty wypłaty dywidendy 09.08.2018 10.09.2019
Dywidenda łącznie [PLN] 2 185 650,00 12 385 350,00
Zysk netto [PLN] 17 322 038 27 444 372
Zysk/dywidendy łącznie (4) 12,62 % 45,13 %
Data NWZA 19.05.2018 22.06.2019
Uwagi - -
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.