STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

INK (INSTALKRK)

Dywidenda za rok20172018
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 0,30 3,00
Efektywność dywidendy (1) 2,18 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 23.07.2018
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] 0,20 -
Daty wypłaty dywidendy 09.08.2018
Dywidenda łącznie [PLN] 2 185 650,00 -
Zysk netto [PLN] 17 322 038 -
Zysk/dywidendy łącznie (4) 12,62 % -
Data NWZA 19.05.2018
Uwagi - propozycja akcjonariuszy
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.