STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

Dywidendy

MBK (MBANK)

Dywidenda za rok20172019
Dywidenda na akcję brutto [PLN] 5,15 1,15
Efektywność dywidendy (1) 1,18 % 0,53 %
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) 24.05.2018 14.05.2020
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] -2,20 -
Daty wypłaty dywidendy 07.06.2018 28.05.2020
Dywidenda łącznie [PLN] 217 907 428,30 48 702 922,05
Zysk netto [PLN] 1 089 703 776 980 979 554
Zysk/dywidendy łącznie (4) 20,00 % 4,96 %
Data NWZA 12.04.2018
Uwagi - rekomendacja zarządu i RN
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.